Fietstelpaal in Evergem

Fiets

Binnen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bestaat er een duidelijke nood aan fietsdata en dit in het kader van de evaluatie, verantwoording en planning van investeringen in fietsinfrastructuur.

Ook via het Fietsbeleidsplan Vlaanderen wordt er expliciet gewezen op de nood aan fietsdata. Verder vragen het Fietsbeleidsplan Vlaanderen en het kabinet van minister Weyts om te sensibiliseren en te informeren over de mogelijkheden van de fiets. Omdat een voorbereidend traject heeft aangetoond dat fietsdata (momenteel) nog niet ingewonnen kan worden aan de hand van een innovatief product zoals Floating Bike Data, zal het AWV dit jaar enkele fietstelpalen plaatsen langs fietspaden die in het beheer zijn van het AWV. De locatiebepaling is gebeurd in afstemming met onze territoriale afdeling van het AWV, de mobiliteitsbegeleiders van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, de provincie en het Fietsberaad Vlaanderen.

Het is de bedoeling dat de fietstellers in heel Vlaanderen rond oktober 2018 geplaatst zullen worden. Voor de gemeente Evergem voorzien ze op de N456 (beide zijden) een fietstelpaal en meer bepaald in de omgeving van de Bibliotheekstraat. Ze houden bij de plaatsing uiteraard rekening met het feit dat de fietstelpaal geen obstakel vormt voor fietsers en andere weggebruikers.