Verkeersveilige dag februari 2018

Sis

Op dinsdag 27 februari 2018 werd voor de 22ste keer de verkeersveilige dag georganiseerd in de provincie Oost-Vlaanderen. 28 politiezones, de federale wegpolitie en de scheepvaartpolitie Gent hebben hier aan deelgenomen. In totaal werden 282 politiemensen ingezet.

Er werden 85.236 voertuigen gecontroleerd. Bij 5533 daarvan werd een snelheidsovertreding vastgesteld. Ten opzichte van 2017 is dit een lichte stijging van 0,2%. Het aantal zware overtredingen, dat aanleiding geeft tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs van de bestuurder, steeg in 2018 aanzienlijk naar 35 (11 in 2017).

1828 bestuurders werden onderworpen aan een ademtest. Hierbij hadden 9 bestuurders een strafbaar alcoholgehalte (11 in 2017). Bij 4 hiervan werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. 513 personen werden onderworpen aan een drugtest. 17 personen werden onderworpen aan een speekseltest en bij 8 personen werd een bloedstaal afgenomen.

Andere vastgestelde inbreuken :

 • 15 bestuurders zonder geldig rijbewijs (9 in 2017)
 • 11 bestuurders zonder geldige verzekering (9 in 2017)
 • 119 bestuurders werden geverbaliseerd voor gsm-gebruik achter het stuur (19 in 2017)
 • 123 bestuurders werden geverbaliseerd voor het niet-dragen van de veiligheidsgordel ( 27 in 2017)
 • 21 pv 's inzake achterstallige verkeersbelastingen door de Vlaamse Belastingsdienst en ze inden onmiddellijk 10.500 euro.
 • 7400 euro aan openstaande penale boetes werden geïnd door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën.
 • Er werden ook twee voertuigen in beslag genomen door hen, alsook werd een inbreuk vastgesteld inzake rijden met rode brandstof.

Tijdens de duur van de actie werden ook nog 54 verkeersongevallen met stoffelijke schade en 12 verkeersongevallen met lichamelijk letsel gemeld via de noodcentrale 101. Van de 54 verkeersongevallen waren er 11 met vluchtmisdrijf.

De politiezone Assenede-Evergem nam ook deel aan de 22ste verkeersveilige dag. 8 politiemensen werden hiervoor ingezet.

 • Er werden 1099 voertuigen gecontroleerd. Bij 258 daarvan werd een snelheidsovertreding vastgesteld.
 • Er waren geen zware overtredingen welke aanleiding gaven tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs van de bestuurder.
 • 142 bestuurders werden onderworpen aan een ademtest. Geen enkele bestuurder had een strafbaar alcoholgehalte.

Andere vastgestelde inbreuken :

 • 2 bestuurders reden met een voertuig waarvan de technische keuring vervallen was.
 • 5 bestuurders konden geen geldig verzekeringsbewijs voorleggen.
 • 1 persoon werd geverbaliseerd voor het niet-dragen van de veiligheidsgordel.
 • 1 persoon werd geverbaliseerd voor gsm-gebruik achter het stuur.
 • 1 onmiddellijke inning voor lading
 • 1 onmiddellijke inning voor zichtbaarheid/afwezigheid van de nummerplaat