Winterbanden – sneeuwkettingen - spijkerbanden

Sneeuwbanden

De winter is op komst. Sneeuw op de rijbaan is niet ondenkbaar. Gladde wegen zijn vaak een onderdeel van de winterperiode. Hierdoor schuilt een ongeval door het slippen achter een klein hoekje.

Vele mensen denken er aan om winterbanden op hun auto te plaatsen. Zo voelen vele bestuurders zich veiliger op de weg.

In België zijn winterbanden toegelaten, maar niet verplicht. Men mag, als men wil, het ganse jaar winterbanden gebruiken. Wat men wel verplicht, is het plaatsen van identieke banden op dezelfde as. Dit betekent twee identieke banden vooraan of twee identieke banden achteraan.
Beter is uiteraard vier winterbanden plaatsen op de auto.


Het gebruik van sneeuwkettingen daarentegen is wel gereglementeerd. Slechts bij sneeuw en ijzel mag men ze gebruiken.
Best is sneeuwkettingen te gebruiken op alle vier de wielen, maar dit is niet verplicht. Als men er slechts twee gebruikt, moeten ze op de wielen met aandrijving worden aangebracht.


Spijkerbanden zijn verboden. Wanneer de weersgesteldheid het rechtvaardigt kan de Minister van Verkeerswezen evenwel bij uitzondering en onder de door hem vastgestelde voorwaarden, het gebruik van die banden toelaten. Hierna volgen deze voorwaarden.
Het gebruik van spijkerbanden in België is toegelaten vanaf 01 november tot 31 maart volgens het Ministerieel Besluit van 28 september 1976. Enkel de auto 's waarvan het hoogst toegelaten gewicht niet meer bedraagt dan 3,5 ton, alsook de daaraan gekoppelde aanhangwagens mogen gebruik maken van spijkerbanden.
Mogen in die periode altijd spijkerbanden gebruiken, ongeacht hun hoogst toegelaten gewicht :

  • prioritaire voertuigen
  • voertuigen die de wegen berijdbaar houden
  • takelwagens
  • minibussen
  • autobussen en autocars

Bij gebruik van spijkerbanden is een ander maximumsnelheidsregime buiten de bebouwde kommen
voorzien, nl.

  • tot 90 km per uur op de autosnelwegen en de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting
  • tot 60 km per uur op de andere openbare wegen.

Op de achterzijde van het voertuig, uitgerust met spijkerbanden, moet een snelheidsplaat "60 km" bevestigd worden.
Als je naar het buitenland gaat, kijk wel even na hoe de wetgeving is in het land waar je naartoe gaat, want de wetgeving is in de verscheidene landen verschillend.