Sneeuw in Assenede en Evergem

Sneeuw

In het gecoördineerd politiereglement van de gemeenten Assenede en Evergem kunnen we toch enige regelgeving terugvinden inzake sneeuw en ijzel en wat de bewoners van deze gemeenten moeten naleven. In deze periode van het jaar is het nuttig om ze toch even te overlopen.

Bij sneeuwval of ijzelvorming zal deze weggeruimd worden en op de uiterste rand van het voetpad opgehoopt worden. Indien het voetpad te smal is, zal de sneeuw of het ijs worden opgehoopt op de rijbaan naast de greppel.
Het is verboden de sneeuw voor een ander gebouw en/of bushalten te vegen. De voetpaden en de bermen, in de bebouwde kommen, worden sneeuwvrij gehouden over een breedte van 1 meter voor de doorgang van de voetgangers.


De verplichtingen en verbodsbepalingen betreffende deze afdeling dienen te worden nageleefd :

  • voor de bewoonde huizen, de niet bebouwde percelen of niet bewoonde huizen, de nijverheids- of handelsgebouwen: door de huurder of de gebruiker of bij ontstentenis ervan door de eigenaar of zijn vertegenwoordiger
  • voor de door meer dan één gezin bewoonde woningen of woningcomplexen: door de onderste bewoners. Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners ervan afwezig, dan rust deze verplichting op de bewoners van de dichtst daarboven gelegen verdieping.
  • voor of rond gebouwen van openbare of parastatale diensten, scholen of kerken: door de beheerder of bij ontstentenis door de eigenaar of zijn aangestelde.

Bij vriesweer of dreigende vorst is het verboden, water of elke andere vloeistof op de openbare weg te gieten of te laten stromen.
Glijbanen mogen niet gemaakt worden op de openbare weg, behoudens aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen.