Politiecollege

Het politiecollege heeft ongeveer dezelfde bevoegdheden als het college van burgemeester en schepenen in de gemeente.

Lees meer →

Politieraad

IMG 0573 BEWERKT

De bevoegdheden van de gemeenteraad qua organisatie en beheer van het politiekorps worden uitgeoefend door de politieraad.

Lees meer →

Bijzonder rekenplichtige

 rekenplichtige

De bijzonder rekenplichtige regelt de ontvangsten en uitgaven van de politiezone. Hij zorgt o.a. voor de opmaak van de begroting en de betaling van de facturen.