WinterBOB 2019: minder bestuurders onder invloed

Nulop

De BOB-wintercampagne in de politiezone Schelde-Leie liep dit jaar van begin december tot eind januari. In deze periode controleerden we extra op het gebruik van alcohol en drugs.

Op ruim 1.000 gecontroleerden hadden 35 bestuurders te veel gedronken. Dat is bijna 1% minder dan vorig jaar.

Resultaten alcohol

  • In totaal namen we 1.000 ademtesten af, waarvan de helft tijdens het weekend.
  • 35 bestuurders hadden te veel gedronken (3,5%): 8 bliezen 'Alarm' en 27 'Positief' (wat is het verschil?).
  • Ter vergelijking:
    • Nationaal testte er 1,87% positief.
    • In Vlaanderen liep 1,66% tegen de lamp.
    • In de BOB-wintercampagne 2017-2018 scoorde onze politiezone 4,2%.