Nieuwjaarswensen van de korpschef

Korpschef

Gisteravond 25 januari vond onze nieuwjaarsreceptie plaats, samen met onze partners en het bestuur van de politiezone Schelde-Leie. In zijn nieuwjaarstoespraak kon de korpschef mooie jaarresultaten aankondigen (29% minder inbraken! 9% minder verkeersongevallen!). Daarenboven wordt het een spannend jaar voor onze politiezone. De gunning van onze nieuw hoofdcommissariaat én het volgende zonaal veiligheidsplan worden de twee grootste uitdagingen voor 2019. Niet eenvoudig, met de steeds krapper wordende bezetting én de steeds hoger gespannen verwachtingen waar elke politiekorps mee kampt.

Lees hieronder de volledige nieuwjaarsspeech van hoofdcommissaris Pascal Maes, korpschef politiezone Schelde-Leie...

Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar, in naam van mijzelf en de medewerkers van de politiezone Schelde-Leie.

Ondertussen zijn de eerste cijfers van 2018 bekend.

Voor de twee prioriteiten van ons veiligheidsbeleid kunnen we opnieuw mooie resultaten neerzetten: het aantal woninginbraken daalde spectaculair met 29%, het laagste cijfer sinds 2008. Het aantal verkeersongevallen minderde met 9%. Eerlijkheidshalve vermeld ik hierbij dat het aantal gewonden opvallend steeg met 23%. Zonder daar een glasheldere verklaring voor te hebben, zien we over de voorbije zeven jaren eenzelfde golfbeweging die op en neer gaat tussen de 130 en 165 ongevallen met gewonden.

Voor 2019 licht ik graag twee projecten uit die hun stempel zullen drukken op onze werking.

Als eerste: ons nieuw hoofdcommissariaat. Vorig jaar namen we een aantal cruciale stappen in de realisatie ervan. We startten in de lente met een brainstormsessie met het volledige korps. We bogen ons over de vragen: Hoe ontvangen we onze inwoners op de best mogelijk manier? Hoe kan een nieuw gebouw onze werking naar een hoger niveau tillen? En waarmee houden we nu best al rekening voor de toekomst? De vele ideeën en inzichten hieruit dienden als basis voor het lijvig bestek dat op de politieraad van 21 oktober werd goedgekeurd. De vijf geselecteerde firma's hebben nu de tijd tot eind mei van dit jaar om een eerste offerte uit te werken. In de maanden die daarop volgen, worden hun voorstellen beoordeeld op functionaliteit, duurzaamheid, architectuur, budgetcontrole en planning. Het plan is om in het najaar van 2019 de nieuwbouw te gunnen aan de firma die het best scoort. Als alles volgens plan verloopt, kunnen we onze eerste steen leggen in 2020.

Voor ons korps betekent dit ongetwijfeld een broodnodige impuls om onze inwoners op een professionele, hedendaagse en menselijke manier te blijven ontvangen. Bovendien is het geen geheim dat een comfortabele werkomgeving het welzijn van haar bewoners verhoogt.

Het tweede belangrijke project in 2019 is ons nieuw zonaal veiligheidsplan. Dat is de basis voor het veiligheidsbeleid van de politie voor de komende 6 jaar. Hierin worden enerzijds de lijnen uitgetekend voor de interne werking. Daarnaast worden actieplannen beschreven voor de veiligheidsprioriteiten waarmee onze politiezone te maken heeft. We doopten dit: project 2020-2026.

Intussen zijn we gestart met de voorbereiding door zoveel mogelijk informatie te verzamelen. In oktober lanceerden we onze veiligheidsenquête. Bijna 900 inwoners van onze politiezone en 70 medewerkers van het korps gaven hierin hun mening over het veiligheidsgevoel en de werking van de politie van Schelde-Leie. Neem straks zeker eens de tijd om de meest opvallende resultaten en reacties te bekijken die hier uithangen. In onze politiecafé op 12 december gingen we een stapje verder en gingen we met een 70-tal inwoners, beleidsmakers en medewerkers rond de tafel zitten. Met als doel om van elkaar te weten te komen wat we belangrijk vinden rond veiligheid en de werking van de politie. Het werd een inspirerende, aangename en boeiende avond. Niet in het minst dankzij het engagement van alle deelnemers, die we als teken van onze appreciatie bombardeerden tot onze VIP's, Veiligheids Ideeën Partners. Zij hebben nu een exclusieve rechtstreekse veiligheidslijn met het beleid van ons korps en kunnen de verschillende stappen in ons project 2020-2026 volgen vanop de eerste rij.

Maar we zijn er nog niet… in de komende maanden gaan we met het volledige korps aan de slag om alle inzichten en ideeën om te zetten in concrete werkpunten en prioriteiten te bepalen. Daarmee rekening houdend met onze troeven én verbeterpunten, met mogelijke perspectieven én hindernissen die op ons afkomen.

U merkt dat wij het belangrijk vinden om alle partners in ons veiligheidsbeleid te betrekken. Externe ogen nodigen immers uit om onze eigen werking vanuit een ander perspectief te bekijken, wat enkel maar verrijkend werkt. Het sluitstuk zal ons nieuw zonaal veiligheidsplan zijn dat we presenteren aan de zonale veiligheidsraad in juni.

Onze nieuwbouw en het project 2020-2026 maken van 2019 een belangrijk schakeljaar.Twee uitdagingen die er niet makkelijker op worden door de steeds krapper wordende personeelsbezetting.

Dit houdt nu al enkele jaren aan en vergt alsmaar meer inzet en creativiteit van onze mensen. Ik ben hen dan ook uitermate dankbaar dat ze elke dag het beste van zichzelf blijven geven op een professionele en klantgerichte manier. De cijfers van onze veiligheidsenquête die hier uithangen, zijn hier het mooiste bewijs van. We kunnen alleen maar hopen dat de instroom snel opnieuw op gang komt zodat we meer ademruimte krijgen om de steeds hoger gespannen verwachtingen in te lossen.

We zitten dit jaar ook met een wissel in de gemeentebesturen.

In de nieuwe politieraad zitten heel wat nieuwe gezichten. Ik hou eraan om de leden van de vorige politieraad en voormalig burgemeester van De Pinte, Hilde Claeys, te bedanken voor de jarenlange constructieve samenwerking.

Ik wens ook de nieuwe burgemeester en politieraadsleden alle succes toe. Na de installatievergadering op 12 februari nodigen we jullie graag uit op ons hoofdcommissariaat uit om op een ongedwongen manier kennis te maken met de mensen van ons korps en onze werking.

Dan rest mij u nog een gezellige avond toe te wensen en…

hou het veilig!