Agenda politieraad 29 mei 2019

Op woensdag 29 mei 2019 om 19u komt de politieraad van de politiezone Regio Rhode & Schelde samen in het gemeentehuis van Oosterzele.

Dit zijn de agendapunten in openbare zitting:

1. Goedkeuring van het verslag van de politieraad van 13 maart 2019.
2. Installatie en eedaflegging van een politieraadslid.
3. Aanpassing en goedkeuring van het reglement van inwendige orde.
4. Vaststelling van de rangorde van de politieraadsleden.
5. Uiteenzetting BIN-werking.
6. Delegatiebevoegdheid van de politieraad, voor het goedkeuren van aankopen en de gunningen in de buitengewone dienst, naar het politiecollege.
7. Kennisgeving van het verslag van de begrotingscommissie met betrekking tot de begrotingswijzigingen I en II dienstjaar 2019.
8. Vaststelling van de begrotingswijzigingen I en II dienstjaar 2019.
9. Vraag tot goedkeuring voor de aankoop en de wijze van gunning, van Astrid-radio's.
10. Vastlegging datum van de "dag van de politieraadsleden".
11. Kennisgeving van de benoeming en de eedaflegging van 1 hoofdinspecteur verkeer/ HIT.
12. Kennisgeving van de benoemingen en de eedafleggingen van 2 inspecteurs interventie.
13. Kennisgeving van de benoeming en de eedaflegging van 1 hoofdinspecteur onthaal.
14. Kennisgeving van de verlenging van 2 contractuele aanstellingen in het kader van de verkeersveiligheidsovereenkomst.

De dossiers liggen ter inzage bij hoofdcommissaris Yves Asselman, Driekoningenplein 20 te 9820 Merelbeke. (Graag op voorhand afspraak maken met de dienst personeelszaken 09/363.71.71)