Installatie politieraad 2019 - 2025

Politieraad 2019 groepsfoto

Op woensdag 13 maart werd de nieuwe politieraad van de politiezone Regio Rhode & Schelde geïnstalleerd, waarbij alle leden hun eed aflegden.

De nieuwe politieraad die deze legislatuur zal zetelen werd, op basis van de bevolkingscijfers van elke gemeente, evenredig samengesteld uit gemeenteraadsleden. In de politiezone Regio Rhode & Schelde zetelen - naast de vier burgemeesters - nog 19 raadsleden uit Destelbergen (5), Melle (3), Merelbeke (7) en Oosterzele (4). De voorzitter van het politiecollege, Burgemeester Dirk De Maeseneer van Melle zit de politieraad voor. De ondervoorzitter is burgemeester Elsie Sierens van Destelbergen. Ook Korpschef Yves Asselman en zonesecretaris Dhr. Borchert Beliën nemen deel aan de vergaderingen van de politieraad.

De belangrijkste beslissing die tijdens de politieraad van 13 maart werd genomen is de goedkeuring van het bestek voor de aanbesteding in het kader van het cameraproject in onze politiezone. Dit gaat meer bepaald over de aankoop van ANPR camera's, bewakingscamera's en overlastcamera's. Deze laatsten zullen ingezet worden voor overlast ingevolge sluikstorten en fietsdiefstallen.

Verder werden twee eedafleggingen gedaan voor een commissaris diensthoofd interventie Dhr. Daeze Tim en een voor commissaris directeur communicatie en beleid Dhr. Decuyper Ronny.

Meer lezen over de politieraad