Diensten

Op zoek naar

Naam Telefoon
Spreekuur korpschef 09 363 71 71
Lokale Recherchedienst 09 363 72 72
Wapendienst 09 363 71 71
Sociaal Team 09 363 72 72
Interventiedienst Tijdens de kantooruren: 09 363 74 74 / Dringende politiehulp: 101
Wijkteams
Zonale steundienst 09 363 71 71
Centraal Onthaal 09 363 71 71
Communicatiedienst 09 363 71 71
Functionaris voor Gegevensbescherming