Verlies of diefstal identiteitskaart of rijbewijs

Rijbewijs

Rijbewijs

U kan aangifte doen bij eender welk politiekantoor

U ontvangt een attest van de politie waarmee u bij de dienst rijbewijzen van de gemeente (samen met 1 pasfoto's) een nieuw rijbewijs kan aanvragen.

Identiteitskaart

U kan aangifte doen bij eender welk politiekantoor

Niet onmiddellijk mogelijk?

U kan de kaart blokkeren door te bellen naar DOCSTOP op het nummer: 00800 2123 2123. DOCSTOP is een gratis dienst, 24/7 bereikbaar.

Wat meebrengen bij uw aangifte?

-Een ander officieel document om uw identiteit aan te tonen (rijbewijs, bankkaart,…)

U ontvangt

Een attest van verlies/diefstal/vernietiging (1 maand geldig IN BELGIE)

Het attest wordt door ons gefaxt aan DOCSTOP die op hun beurt een e-mail naar de stad of gemeente van uw verblijfplaats sturen om deze diensten op de hoogte te brengen van het verlies, de diefstal of vernietiging van uw identiteitskaart. Hier start de procedure voor het aanmaken van uw nieuwe kaart.

Uw identiteitskaart wordt teruggevonden. Wat nu?

Identiteitskaart wordt niet teruggevonden binnen de 7 kalenderdagen

De gemeentebeambte annuleert de verloren/gestolen/vernietigde kaart, waardoor deze waardeloos wordt, zelfs als ze nadien teruggevonden wordt.

U krijgt later een uitnodiging van de gemeente of stad waar u woont tot het ophalen van een nieuwe kaart.

Identiteitskaart wordt teruggevonden binnen de 7 kalenderdagen

Direct melden aan de politie waar u de aangifte deed en het attest van verlies dat u aanvankelijk van ons gekregen hebt terug ingeven. Begeef u onmiddellijk met uw teruggevonden identiteitskaart naar de dienst bevolking van uw gemeente. Men zal de kaart terug activeren.

Wat met KIDS-ID?

Ook voor aangifte van verlies van een KIDS-ID kunt u bij de politie terecht.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via politie@pzmeetjesland.be of 09 376 46 46.