Persbericht dinsdag 16 januari 2018: controle fietsverlichting

Di 16.01.2018 - 13:31
Fietsverlichting e1510328264764

Op dinsdag 16 januari werden er op 3 locaties in Eeklo (Zuidmoerstraat - Kaaistraat - Leikensweg) controles verricht op het gebruik van fietsverlichting.
Er werden 19 jongeren tussen 12 en 16 jaar in overtreding genomen. Zij zullen worden uitgenodigd naar de verkeersvormingsklassen op een woensdagnamiddag.
Tevens werden 4 jongeren tussen 16 en 18 jaar in overtreding genomen. Zij werden ter plaatse verhoord en zullen een proces verbaal ontvangen. 4 meerderjarigen zullen een onmiddellijke inning ten bedrage van 58 euro ontvangen omdat zij reden zonder de vereiste verlichting.

In totaal bleken dus 28 fietsers niet in orde te zijn. Gezien het groot aantal fietsers die de controleposten zijn voorbijgereden deze morgen, kan men stellen dat slechts een beperkt aantal hiervan niet in orde waren.

Persbericht maandag 15 januari 2018

Di 16.01.2018 - 8:12

Diefstal stookolie
De Politiezone Meetjesland Centrum kreeg melding dat in de afgelopen periode tussen kerst en nieuwjaar ongeveer 1000 liter stookolie werd gestolen uit een opslagtank van de brandweer van Kaprijke. Deze tank staat aan de achterzijde van de brandweerkazerne. De tank is omheind met een 1,8 meter hoge afsluiting. Hoe de diefstal precies is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk.
Er is geen enkel vermoeden nopens de dader(s).

Vermits wij vermoeden dat 1000 liter stookolie niet zomaar ongemerkt kan gestolen worden doen we een oproep naar mogelijke getuigen. Mocht iemand iets verdachts gezien hebben in de buurt van de kazerne in de afgelopen eindejaarsperiode vragen we ons hiervan in te lichten via het nummer 09/376.46.46

Persbericht weekend 13-14 januari 2018: weekend zonder alcohol

Ma 15.01.2018 - 12:16
Saynotoalcohol

Tijdens "het weekend zonder alcohol" werden door de diensten interventie en verkeer samen in totaal 168 bestuurders gecontroleerd op het rijden onder invloed.
9 gecontroleerde bestuurders hadden teveel alcohol gedronken ( 4 Alarm + 5 Positief) waarbij het alcoholgehalte van 3 bestuurders dermate hoog lag dat het rijbewijs onmiddellijk diende te worden ingetrokken voor de duur van 15 dagen.
2 bestuurders bleken te rijden onder invloed van drugs. Eén van deze bestuurders bleek bij controle vervallen te zijn van het recht tot sturen en zodoende over geen rijbewijs te beschikken. Het rijbewijs van de andere bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.

De komende weken zullen er nog zeer frequent alcoholcontroles worden uitgevoerd.