1 dag niet

Ma 13.11.2017 - 9:46

De PZ Meetjesland centrum nam deel aan de nationale actiedag tegen woninginbraken op 28 oktober 2017.

Er waren verschillende anonieme ploegen die controles deden op het grondgebied van onze politiezone, met bijzondere aandacht voor de inbraakgevoelige wijken.
Er werden in totaal 121 voertuigen en 137 personen gecontroleerd. Er werden daarbij geen geseinde personen of voertuigen aangetroffen. Wel bleek één voertuig niet te zijn verzekerd en één niet meer geldig geschouwd.
Eén bestuurder bleek te rijden onder invloed van drugs waardoor zijn rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken. Ook werden ook twee onmiddellijke inningen van 58 euro uitgeschreven wegens niet gebruik van de fietsverlichting.

Tijdens de actie werden 13 straten op Speed DPA ( = snel diefstalpreventieadvies) gecontroleerd waarbij er aan 88 woningen een opmerking werd gegeven inzake één of meerdere "onveiligheden". De adviseurs deponeren daarbij onmiddellijk een brief met hun specifieke bevindingen in de brievenbus van elke gecontroleerde woning. Meestal zijn er opmerkingen omtrent de sloten, begroeiing, ontbreken van huisnummers, volle brievenbussen....

Persbericht maandag 23 oktober 2017

Di 24.10.2017 - 7:56

Opzettelijke beschadigingen

Zondag 22 oktober werd de Politiezone Meetjesland Centrum in kennis gesteld van beschadigingen in de Garenstraat in Eeklo.

Een raam in het gebouw van de overheidsdienst financiën werd er ingegooid met een steen.

De conciërge stelde de feiten vast en vermoedt dat dit gebeurde op zondag tussen 12.30 uur en 13.15 uur. Was u getuige van deze feiten of weet u meer, aarzel dan niet om onze politiediensten in te lichten op 09/376.46.46.

Verkeershinder kruispunt Zuidmoerstraat-Paterstraat

Vr 20.10.2017 - 7:44
Verkeershinder werken paterstraat

Sinds begin juni is de herinrichting bezig van de Paterstraat. Vanaf maandag 23 oktober zullen de effectieve wegenis- en rioleringswerken starten.

Fasering
Fase 2A is het kruispunt van de Paterstraat met de Zuidmoerstraat, deze fase loopt van maandag 23 oktober tot en met zondag 12 november.

Omleiding
Het kruispunt van de Zuidmoerstraat met de Paterstraat wordt volledig afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. De Zuidmoerstraat wordt doodlopend, komende van de Moeie.

Er is een omleiding voorzien langs de Zandstraat-Leikensweg-Dullaert.
De enkelrichting in de Zuidmoerstraat tussen de Kaaistraat en de Paterstraat wordt opgeheven.

Schoolstraat
Er wordt een schoolstraat ingericht in een gedeelte van de Zuidmoerstraat tussen de Paterstraat en de Kaaistraat. De schoolstraat is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Dit verbod zal gelden tussen 8 - 8.30 uur en tussen 15.30 - 16 uur, op woensdag is dit van 8 - 8.30 uur en 11.45 - 12.15 uur.

Situatieschets: zie afbeelding