Resulaten projectdag 4 december 2017

Op maandag 04/12/2017 is er opnieuw een projectdag georganiseerd door de politiezone Meetjesland centrum waarbij enkele prioriteiten uit ons zonaal veiligheidsplan in de kijker werden gezet.
Zo werd er om 10.00 uur begonnen met een uitgebreide voetpatrouille in het centrum van Eeklo waarbij 3 wijkinspecteurs opvallend zichtbaar en aanspreekbaar waren voor het publiek.
Tijdens deze patrouille werden twee sluikstorten vastgesteld.
Vervolgens werd een verkeerscontrole georganiseerd inde Molenstraat te Kaprijke waarbij ook onze mobiele ANPR camera werd ingezet.
Er werden 4 ademtesten afgenomen met "safe" als resultaat. Van één voertuig bleek de geldigheidstermijn van het keuringsbewijs reeds ruim overschreden sedert maart 2017.
Eén bestuurder kon gevat worden die stuurde ondanks zijn lopend rijverbod.
Bij het einde van de schooltijd werd gepatrouilleerd in de omgeving van de scholen.
Er werden enkele boetes uitgeschreven voor foutparkeerders.
Om de dag af te sluiten werd bij het intreden van de duisternis alle voertuigen gecontroleerd ter hoogte van het tankstation in de Moerstraat te Kaprijke ter preventie van inbraken.