Persbericht 31 augustus 2017 - gecoördineerde lokale actie

Op de laatste dag van de zomervakantie werd er op het grondgebied van onze politiezone een gecoördineerde lokale actie gevoerd in samenwerking met de dienst verkeer en dienst interventie.

In de voormiddag werden er op de wekelijkse markt in Eeklo 100 flyers uitgedeeld en uitgereikt of bevestigd aan niet-gegraveerde fietsen.
Burgers werden persoonlijk aangesproken in functie van fietsdiefstalpreventie met de slogan 'fiets op slot, dief bedot'.
De gehele wekelijkse markt en de straten Boelare, Markt, Stationsstraat en Krügerparking werden aangedaan.

Een ander team deed in de loop van de voormiddag preventie op woninginbraken. Alle lopende vakantietoezichten werden extra uitgevoerd.

In verschillende woonwijken in Eeklo, Sint-Laureins, Kaprijke en Lembeke werd gepatrouilleerd met anonieme dienstvoertuigen.

Zes voertuigen met inzittenden werden onderworpen aan een grondige controle.

In de namiddag werden er snelheidscontroles met interceptie uitgevoerd.
Overtreders werden tot stilstand gebracht en gecontroleerd.
Negentien bestuurders legden een ademtest af.
Eén persoon bleek geseind te zijn, één persoon bleek in het bezit te zijn van een gebruikershoeveelheid cannabis.
Eén bestuurder reed 90 km/uur in de bebouwde kom met als gevolg dat zijn rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken voor 15 dagen.

Dergelijke acties zullen in de komende weken nog meermaals herhaald worden.