Persbericht woensdag 17 januari 2018: verkeersactie GOCA

IMG 4704

Verkeersactie met GOCA

Op dinsdag 16 januari 2018 werd door de verkeersdienst van de PZ Meetjesland Centrum een controleactie uitgevoerd in samenwerking met GOCA (Groepering van erkende Ondernemingen voor Autokeuring en rijbewijs ).
Er is een Europese richtlijn die bepaalt dat de technische controles systematisch moeten uitgevoerd worden langs de weg voor vrachtwagens en autobussen/autocars ingeschreven in België en in het buitenland.

Gezien België een transitland bij uitstek is, zijn deze controles langs de weg van het grootste belang en worden ze toegepast op de Belgische en
buitenlandse voertuigen. De ingezamelde gegevens geven een correct beeld weer van de staat van het wagenpark wat betreft bedrijfsvoertuigen en autobussen / autocars die op het Belgisch grondgebied rijden, ongeacht waar de inschrijving heeft plaats gevonden.

Een Koninklijk Besluit maakt het eveneens mogelijk dat er wordt geverbaliseerd voor technische tekortkomingen van zowel in België als in het buitenland ingeschreven voertuigen.

De uitgevoerde acties hebben dus als doel om technische tekortkomingen van vrachtwagens en autobussen/autocars op te sporen en deze te beteugelen

Enkele voorbeelden :
- ​Geen geldige keuring: 990 euro

- Vervalste keuring:​1980 euro

- Onvoldoende remdoelmatigheid: ​660 euro

- Scheuren en vervormingen chassis: ​1100 euro

- Wielen of banden zijn niet in overeenstemming​: ​330 euro

- Verlichting signalisatieinrichting defect: ​110 euro

- Bestuurder weigert inspectie: ​6600 euro

- Geen snelheidsbegrenzer: ​1320 euro

- Fraude aan snelheidsbegrenzer: ​2640 euro

- Weigering controle snelheidsbegrenzer: ​2640 euro

Bovenstaande zijn verbaliseringsmogelijkheden die in de boetecatalogus aanwezig zijn. Het is natuurlijk ook voorzien dat er een onmiddellijke herstelling moet worden uitgevoerd.

Tijdens de actie van 16 januari werden volgende inbreuken vastgesteld :

- ladingzekering : 174 euro

- dagelijkse rusttijd niet hebben genomen : 110 euro

- 2 administratieve inningen voor overlading: 400 euro

- onmiddellijke inning van 1980 euro wegens een vervalst keuringsbewijs


Een Bulgaarse chauffeur die met een Bulgaars voertuig reed, bood een keuringsbewijs aan die volgens het document gebeurde op 17 juli 2017 in Bulgarije. Na het uitlezen van de tachograaf konden wij achter vaststellen dat het bewuste voertuig op die dag aan het rijden was tussen Duitsland en Nederland en dus nooit kon zijn aangeboden bij een keuringsstation in Bulgarije. De hoge boete van 1980 euro werd zonder discussie betaald door de werkgever.


De acties van de PZ Meetjesland met de GOCA zullen op regelmatige basis worden verdergezet om op deze manier ook de technische toestand van de in het buitenland ingeschreven voertuigen te inspecteren en indien nodig te verbaliseren.

Wij hopen op deze manier terug een aspect van de complexe verkeersmaterie aan te pakken en de verkeersveiligheid te verhogen.