Persbericht maandag 15 januari 2018

Diefstal stookolie
De Politiezone Meetjesland Centrum kreeg melding dat in de afgelopen periode tussen kerst en nieuwjaar ongeveer 1000 liter stookolie werd gestolen uit een opslagtank van de brandweer van Kaprijke. Deze tank staat aan de achterzijde van de brandweerkazerne. De tank is omheind met een 1,8 meter hoge afsluiting. Hoe de diefstal precies is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk.
Er is geen enkel vermoeden nopens de dader(s).

Vermits wij vermoeden dat 1000 liter stookolie niet zomaar ongemerkt kan gestolen worden doen we een oproep naar mogelijke getuigen. Mocht iemand iets verdachts gezien hebben in de buurt van de kazerne in de afgelopen eindejaarsperiode vragen we ons hiervan in te lichten via het nummer 09/376.46.46