Persbericht weekend 13-14 januari 2018: weekend zonder alcohol

Saynotoalcohol

Tijdens "het weekend zonder alcohol" werden door de diensten interventie en verkeer samen in totaal 168 bestuurders gecontroleerd op het rijden onder invloed.
9 gecontroleerde bestuurders hadden teveel alcohol gedronken ( 4 Alarm + 5 Positief) waarbij het alcoholgehalte van 3 bestuurders dermate hoog lag dat het rijbewijs onmiddellijk diende te worden ingetrokken voor de duur van 15 dagen.
2 bestuurders bleken te rijden onder invloed van drugs. Eén van deze bestuurders bleek bij controle vervallen te zijn van het recht tot sturen en zodoende over geen rijbewijs te beschikken. Het rijbewijs van de andere bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.

De komende weken zullen er nog zeer frequent alcoholcontroles worden uitgevoerd.