Van iedere korpschef wordt verwacht dat hij zijn prioriteiten legt, niet enkel op het gebied van management en goed beheer van zijn korps, maar ook wat betreft de samenwerking met de bevolking en het aanbieden van hulp en bijstand.
Het uitwerken van prioriteiten in het kader van preventie en repressie is daarvan een belangrijk onderdeel.

Op overzichtelijke wijze wordt in een Zonaal Veiligheidsplan een schets gegeven van de planning van de korpschef.
In ons Zonaal Veiligheidsplan 2014-2019 zijn ook prioriteiten weerhouden. Zij zijn voortgekomen uit de cijfergegevens van vorige jaren en bevragingen die plaatsvonden.
Regelmatig zullen onder invloed van heersende tendensen, noden en verplichtingen mogelijke aanpassingen gebeuren in de prioriteitenreeks.

Voor 2014-2019  zal onze zone, in de mate waarin we ermee geconfronteerd worden, prioritair bijzondere aandacht besteden aan de volgende veiligheidsfenomenen :

PRIO 1

Eigendomsdelicten: het fenomeen omvat alle diefstallen met braak  doch in het bijzonder in woningen

PRIO 2

Geweld in de publieke ruimte: onze zone wordt geconfronteerd met overlast, al of niet in combinatie met geweld, op openbare plaatsen of in de nabijheid van openbaar vervoer.

PRIO 3

Verkeersveiligheid (Verkeersongevallen - sturen onder invloed van alcohol/drugs - onaangepaste snelheid - verkeersagressie

Met betrekking tot de interne werking van de politiezone werden eveneens twee actiepunten vastgelegd:
- verhogen van het welzijn van de medewerkers
- klantvriendelijk en klantgericht onthaal

Onze actiepunten waaraan in tweede orde aandacht besteed wordt, zijn:
1. Drugsdelicten: verkopen en dealen van drugs
2. Delicten tegen de lichamelijke integriteit en meer bepaald intrafamiliaal geweld
3. Zwerfvuil en sluikstorten
In volgend pdf-document vindt U de integrale versie van ons Zonaal Veiligheidsplan :  ZVP 2014-2017