Portaalsite
Maak via police.be kennis met volgende algemene diensten van de politie :

 • Infozone : een link tussen federale en lokale politie
 • Jobpol : een loopbaan bij de politie
 • PolDoc : de documentaire portaalsite voor iedereen die actief is in de politiewereld
 • Police.ac : directie van de opleiding van de Belgische politie
 • www.lokalepolitie
 • www.federalepolitie

Toezicht op de werking van de politie
Indien burgers zich te kort gedaan voelen in of door de werking van de politiedienst waarmee zij in contact zijn gekomen, zowel op federaal als op lokaal gebied, hebben zij de mogelijkheid om de door hen aangeklaagde disfuncties te laten onderzoeken door onafhankelijke instanties.

Zij kunnen hiervoor terecht bij :
De Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie
en/of
Het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P)


Wachtdiensten
voor wachtdiensten van dokters, apothekers en tandartsen kan u terecht bij :
www.mediwacht.be


Wegwijs in het Belgische verkeersreglement.
Alles over verkeer vindt u op www.wegcode.be


Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid
Wil u meer weten over

 • Sensibilisatiecursussen
 • Campagnes
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Laboratoria
 • Veiligheidsbarometer
 • Via Secura
 • Rijgeschiktheid
 • Onderzoeken en statistieken

dan kan u surfen naar www.BIVV.be


Federale politie
Meer info over de federale politie?
Neem een kijkje op www.polfed-fedpol.be


Interesse in een job bij politie?
Surf dan naar www.jobpol.be


Aangifte doen
Wil u elektronisch aangifte doen van bepaalde feiten? Dit kan op www.police-on-web.be


Internetmisbruik
Om een misbruik op het internet te melden kan u zich wenden tot het Belgisch overheidsmeldpunt voor internetmisbruik: www.ecops.be


Noodnummer 112
Hier vindt u de website met informatie over het noodnummer 112: www.112.be


Justitie
Wil u info over justitie, surf dan naar www.just.fgov.be


Childfocus
Europees Centrum voor vermiste en seksueel misbruikte kinderen: www.childfocus.be