In het kader van de EU-actiedagen “Economische uitbuiting” ging er op het grondgebied van de PZ Regio Puyenbroeck te Zelzate een geïntegreerde actie door. De politiezone nam met de Federale Politie, de Nederlandse Politie en vier externe partners (RSZ, Arbeidsinspectie, Vlaamse Verkeersbelastingsdienst en DVZ) deel.

Er werd in Zelzate, op de Kennedylaan richting Nederland, gecontroleerd op het verkeer van België richting Nederland. De focus van de diensten van RSZ en Arbeidsinspectie was het nagaan of er sprake was van ‘legale’ tewerkstelling. De controleurs van de Vlaamse Verkeersbelastingdienst oefenden controles uit op de betaling van de verkeersbelasting. De Dienst Vreemdelingenzaken kwam ter ondersteuning op het terrein voor de administratieve afhandeling van aangetroffen illegalen.

Deze actie was gericht op de detectie van economische uitbuiting, de controle van de betaling van de verkeerstaks, inbreuken op legaal verblijf en tenslotte criminaliteit in de ruimste zin waarbij de politie de gestopte voertuigen en hun inzittenden controleerden op verkeersgerelateerde, bestuurlijke en/of gerechtelijke inbreuken.

Tijdens de actie werden 5819 voertuigen gecontroleerd via de ANPR-voertuigen van de PZ-regio Puyenbroeck en de Vlaamse Belastingdienst

Hierbij werden 30 hits geregistreerd (29 verkeersbelasting en 1 verzekering)

De Vlaamse belastingdienst heeft hierbij 16360,85 euro geïnd. Hiernaast nam de Vlaamse belastingdienst één voertuig in beslag omdat de bestuurder het openstaande saldo niet kon betalen.

In totaal werden 138 voertuigen uit het verkeer gehaald en in het dispositief geleid. 
pv waarschuwing 7 (keuring 4, brandblusser 1, verzekering 2)
pv alcoholintoxicatie (0,29 mg/l)
pv niet verzekerd voertuig (voertuig getakeld)
pv niet gekeurd voertuig

Hiernaast werden ook twee personen van Bosnische origine opgepakt omdat zij illegaal in het land verbleven. Zij mochten na verhoor beschikken en kregen een bevel om het grondgebied binnen de 5 dagen te verlaten.

De resultaten van de bijzondere inspectiediensten zullen later worden meegedeeld. Een 50-tal voertuigen/busjes met werknemers werden uit het verkeer gehaald en gecontroleerd tijdens de actie.

#SamenVoorVeiligheid