Op woensdag 25 april 2018 werd het protocol ondertekend dat afgesloten werd in het kader van twee trajectcontroles die geïnstalleerd werden langs de N449 op het grondgebied van de gemeenten Lochristi en Wachtebeke. De systemen zullen op twee verschillende trajecten de snelheid controleren van de passanten langs de twee rijrichtingen.

Het protocol wordt afgesloten tussen verschillende partijen: het Agentschap Wegen & Verkeer; de burgemeesters dhr. Yves Deswaene en dhr. Rudy Van Cronenburg; de wnd. korpschef van de lokale politie dhr. Koen Van Poucke, de bestuurlijk directeur-co├Ârdinator van de federale politie dhr. Rudi Vervaet en tenslotte de gerechtelijke overheid, de procureur des Konings dhr. Johan Sabbe.

De locaties van de beide trajectcontroles werden gekozen in overleg tussen de lokale politie, het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeenten. Hierbij werd rekening gehouden met het aantal verkeersongevallen waar het negeren van de maximum toegelaten snelheid een belangrijke oorzaak is, de geldende snelheidsbeperkingen en de homogene snelheid binnen eenzelfde traject. De toestellen worden in gebruik genomen zodra de ijk- en homologatieattesten ter beschikking gesteld zijn van de politiediensten.alt