Op 06/06/2017 organiseerde een aspirant hoofdinspecteur uit onze politiezone een verkeerscontrole waarbij gebruik werd gemaakt van camera's met automatische nummerplaatherkenning (ANPR). Hij kreeg hiervoor bijstand van VLABEL (Vlaamse belastingsdienst).Het is de bedoeling om met de controles de strijd aan te gaan met bestuurders die zich in het verkeer begeven zonder te voldoen aan de verplichtingen in het kader van de inschrijving van het voertuig en de verplichte verkeersbelasting.

Tijdens de actie die plaatsvond in Lochristi en Zelzate werden 1051 voertuigen onderworpen aan een automatische controle. 11 processen-verbaal werden opgesteld voor diverse inbreuken. Op enkele uren tijd werd op die manier 7070 Euro geïnd aan onbetaalde belastingen. 

Onze diensten stelden bovendien processen-verbaal op voor het rijden zonder geldig rijbewijs, het rijden onder invloed van verdovende middelen, gsm-gebruik achter het stuur, het niet dragen van de veiligheidsgordel, een niet gekeurd voertuig en een inbreuk op het uitzonderlijk vervoer. Alle bestuurders bliezen safe.
Uit een onderzoek van het BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) blijkt dat minder dan 1% van de Belgen op de hoogte is van de strengere maatregelen voor recidivisten. Sinds 1 januari 2015 beschouwt de wet ‘recidive’ breder zodat ook combinaties van de zwaarste overtredingen bestraft kunnen worden. Voordien konden enkel gelijke overtredingen meegenomen worden voor de beoordeling van een recidive. Met deze nieuwe maatregelen worden chauffeurs geviseerd die ondanks een eerste veroordeling toch opnieuw een zware overtreding begaan. Meer informatie:http://mobilit.belgium.be/…/wetgeving_en_reglement…/recidive
#samenvoorveiligheid