Een verkeersovertreding begaan? Dan mag je je verwachten aan een boete… Verkeersovertredingen worden ingedeeld volgens het gevaar dat ze opleveren: hoe gevaarlijker de overtreding, hoe zwaarder de straf. De wet onderscheidt vier graden van overtredingen:

  • Overtredingen van de 1e graad zijn alle overtredingen die niet tot de andere graden behoren (behalve overtredingen betreffende snelheid, rijden onder invloed en het rijbewijs)
  • Overtredingen van de 2e graad brengen de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar
  • Overtredingen van de 3e graad brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar
  • Overtredingen van de 4e graad brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar en leiden bij een ongeval bijna onvermijdelijk tot fysieke schade

Snelheidsovertredingen worden apart ingedeeld. Ook hier geldt: hoe gevaarlijker de overtreding, hoe zwaarder de straf. Als je meer dan 10 km/u te snel rijdt, worden de straffen berekend per bijkomende km/u die men te snel rijdt. Je kan het bedrag van de boete zelf berekenen via deze link.

Voor meer info over de verkeerswet kan je terecht op de websites www.bivv.be.