uniformPolitieambtenaren die eerstelijnshulp bieden werken doorgaans in uniform. Het blauwe politie-uniform zorgt voor herkenbaarheid in het straatbeeld. Jammer genoeg maken sommige malafide individuen misbruik van het uniform om zich uit te geven als politieambtenaar. We geven je enkele tips om echte politiemensen te herkennen.

Sinds de politiehervorming hebben de lokale en federale politie hetzelfde uniform. Een politieagent draagt een dienstwapen.

Elke politieambtenaar heeft een dienstkaart bij zich om zich te identificeren. Indien je daarom vraagt, krijg je die kaart ook te zien. De dienstkaart heeft het formaat van een bankkaart.

politiekaart