Resultaten actie alcohol en drugs in het verkeer op 11 november 2018

Op zondag 11 november 2018 tussen 05.30 en 08.30 uur organiseerde de Verkeersdienst van de Politie Gent een actie gericht op alcohol en drugs in het verkeer aan de Corneel Heymanslaan - Ottergemsesteenweg Zuid. Dit met het oog op het vaststellen van de gekende problematiek inzake het sturen onder invloed van alcohol en drugs, onaangepaste snelheid en parkeeroverlast.

Alle bestuurders die een passage maakten aan het dispositief werden onderworpen aan een alcoholcontrole. 42 bestuurders legden een ademsampling af. 12 onder hen reden onder invloed van alcohol. Eén van hen had dermate veel gedronken dat zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen werd ingetrokken. Er werden ook 7 rijbewijzen ingehouden voor 6 uren en 4 voor 3 uren.

Daarnaast werden 14 bestuurders onderworpen aan een speekseltest omdat zij uiterlijke kenmerken vertoonden van druggebruik. Van de 14 gecontroleerde bestuurders testten er 10 positief op het sturen onder invloed van drugs. Van 7 van deze bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De 3 andere bestuurders hadden geen rijbewijs bij zich waardoor het voertuig werd ingehouden.

3 bestuurders testten naast drugs ook positief op alcohol, een dodelijk mix in het verkeer. 18 voertuigen stonden hinderlijk geparkeerd (trottoir of fietspad) en werden tevens geverbaliseerd. Er werden 15 Pv's opgesteld inzake drugsbezit en 2 inzake verboden wapendracht.

Bij de snelheidscontrole op de Corneel Heymanslaan (50 km/h) passeerden er 84 voertuigen, 6 ervan reden te snel.

Ook werden er nog 17 andere overtredingen vastgesteld waaronder: fietsers zonder fietslicht, negeren verkeersbord C1 (Verboden richting voor iedere bestuurder)...

De cijfers tonen aan dat controles een noodzaak zijn én blijven. De verkeersdienst van Politie Gent zal ook in de toekomst controles blijven uitvoeren. Veiligheid in het verkeer is en blijft een prioriteit voor onze zone - niet alleen vandaag, morgen maar elke dag van het jaar.