Resultaten ‘1 dag niet’ 2018

Op vrijdag 26 oktober 2018 vond de vijfde editie van de nationale actiedag tegen woninginbraken, '1 dag niet', plaats. Ons korps deed ook mee en richtte in verschillende wijken preventieve en repressieve acties in om woninginbraken te bestrijden en voorkomen. Dit zijn de resultaten.

Er werden 35 personeelsleden ingezet. Het grootste deel daarvan was operationeel / geüniformeerd personeel. Maar ook burgerpersoneelsleden droegen hun steentje bij.

Repressie

Er waren 2 repressieve acties, 2 roadblocks en 2 wijkomsluitingen.

Er werden 171 voertuigen gecontroleerd.

62 personen werden aan een controle onderworpen.

Er werden geen inbrekers op heterdaad gevat.

Wel werden diverse personen in kaart gebracht, die gekend waren voor inbraken, maar waar niet direct maatregelen aan gekoppeld waren of waar niet direct linken konden gelegd worden met recente inbraken.

Aangiftes

Op 26 oktober 2018 werden geen pogingen tot inbraak en 2 effectieve inbraken aangegeven / geregistreerd. Hou er echter wel rekening mee dat slachtoffers een inbraak niet altijd onmiddellijk en soms zelfs pas dagen later aangeven. De cijfers kunnen dus nog aan wijzigingen onderhevig zijn.

Preventie

Naast het repressieve luik voerde de Gentse politie ook preventief actie rond woninginbraken. Over het hele grondgebied van Gent werden verschillende speed-DPA-acties uitgevoerd. DPA staat hierbij voor DiefstalPreventieAdvies. Tijdens de speed-DPA-acties werden de sloten van de voordeuren van de huizen gecontroleerd. Als de bewoners thuis waren knoopten de diefstalpreventieadviseurs een gesprek met hen en vertelden hen meteen wat er voor verbetering vatbaar was. Als er niemand thuis was, deponeerden de adviseurs een brief met hun specifieke bevindingen in de brievenbus van de woning. In deze brief deed men ook nog eens het aanbod van een volledig diefstalpreventieadvies op afspraak. De speed-DPA-acties werden, zoals steeds, uitgevoerd door de collega's van het Bureau Politionele Misdrijfpreventie. Op '1 dag niet' werden 236 woningen gecontroleerd.

Naast deze fraaie resultaten was '1 dag niet' een mooi staaltje van teamwork bij de Gentse politie. Over alle diensten heen werden de krachten en capaciteiten gebundeld om van deze actiedag een groot succes te maken.

Iets verdacht gezien? Bel 101!

Sociale controle is en blijft een belangrijk instrument in de strijd tegen woninginbraken. Handelingen en gedragingen die verdacht voorkomen, worden best meteen via 101 gemeld - ook al zijn er geen concrete aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat. Een groot deel van de inbrekers die op heterdaad gevat worden, kwam trouwens na meldingen van alerte burgers in beeld.