Jaarverslag 2017

Communicatie

In 2017 zetten we verder in op dialoog met de Gentse burgers. Onze sociale mediakanalen zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Lees meer →

Verkeer

Ook in 2017 zette het Gentse korps zich in voor veilig verkeer, voor alle weggebruikers.

Lees meer →

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen... De Gentse politie zette verschillende preventiecampagnes en -acties op.

Lees meer →

Vooruitblik: wat heeft 2018 voor ons in petto?

Zoals u kon lezen in het verslag zaten de Gentse Flikken in 2017 niet stil. In 2018 zal dat niet anders zijn. Het verhoogde dreigingsniveau heeft de voorbije jaren veel gevraagd van al onze diensten. Nu dat dreigingsniveau gedaald is, krijgen al die mensen en diensten meer ademruimte en is er capaciteit om in te zetten op andere belangrijke projecten. Er staan heel wat vernieuwingen op stapel binnen de informatica van de geïntegreerde politie (GPI). Onze politiezone stapt mee in het verhaal en zet volop in op mobiel werken.

We zetten verder in op diversiteit in ons korps. We streven niet alleen naar een diverse personeelssamenstelling, maar willen ook investeren in een open bedrijfscultuur en sterke netwerken met de diverse gemeenschappen. Momenteel zijn de eerste personen uit ons begeleidingstraject aan de opleiding tot politie-inspecteur begonnen.

Op operationeel vlak hebben we naast repressief optreden ook aandacht voor sensibiliseren. Ons credo "Uw politie altijd nabij" blijft overeind, in 2018 willen gaan we verder op hetzelfde elan van een open, transparante en toegankelijke politie, mede dankzij onze aanwezigheid op sociale media en het meldpunt.

HCP Filip Rasschaert

korpschef PZ Gent