Kot op slot – 95% flinke studenten

Kot op slot 2018 01

In de maand november 2018 controleerden de Dienst Preventie Voor Veiligheid en Politie Gent studentenkoten op inbraakveiligheid tijdens de jaarlijkse actie 'Kot op slot'. 95% van de studenten doet het kot goed op slot maar de sociale controle laat in de meeste koten te wensen over.

Gent telt ongeveer 31.000 kotstudenten, die op hun kot vaak over waardevolle spullen beschikken. Binnen een en hetzelfde studentenhuis vindt men vaak meerdere laptops, gsm's, hifi-installaties, televisies, kleine huishoudtoestellen, enz. Met een beetje geluk staat voor een dief de voordeur gewoon open en zijn de studentenkamers niet op slot.

Naast het financiële nadeel voor studenten is het nog veel dramatischer als er samen met de computer belangrijke bestanden verdwijnen, zoals oefeningen, papers en thesissen.

Afsluitgedrag en sociale controle

Met de actie 'Kot op slot' willen de Dienst Preventie voor Veiligheid en de Gentse politie studenten bewust maken van inbraakveiligheid. Dit jaar vonden de controles plaats op 13, 14 en 26 november in de wijken Gent-West, Gent Centrum en Nieuw Gent.

Net als vorig jaar lag de nadruk op het afsluitgedrag en de sociale controle door studenten. Studenten die hun kot goed afsluiten kregen een 'diploma'. Studenten die hun kotdeur niét goed afsluiten en / of de voordeur openen zonder na te gaan wie er aanbelt, moesten het stellen met een attest met preventietips.

Resultaten

Tijdens de 'Kot op slot'-acties werden in 40 straten 633 individuele kotdeuren gecontroleerd. Uit de controles blijkt dat 95% van de studenten het kot goed afsluit. Slechts 5% van de studenten doen hun kot niet op slot als ze voor korte of lange tijd weg gaan. Dat gebeurt vooral in homes en koten waar iedereen elkaar kent en er een groot onderling vertrouwen heerst.

Over het algemeen is het afsluitgedrag goed maar de sociale controle kan en moet veel beter. Veel studenten openen de voordeur zonder te controleren wie er aanbelde. Het is duidelijk dat ze de gevolgen / gevaren van een gebrekkige sociale controle op kot onderschatten. Het gebeurt ook nog al te vaak dat studenten het slot niet effectief in het slot draaien - ze trekken alleen de deur achter zich dicht.

Gratis politieadvies en tips

Gratis diefstalpreventieadvies (advies over aanpassingen in en aan de woning, zoals aan ramen, deuren, enz.) kan men - ook voor studentenkamers - aanvragen bij het Bureau Politionele Misdrijfpreventie (09 266 65 90 - preventie.gent@police.belgium.eu).

Hier vind je alvast tips om je kot tegen inbraken te beveiligen.

Word je toch het slachtoffer van een inbraak, dan verhoogt de kans om ooit de gestolen spullen terug te krijgen wanneer ze gemarkeerd zijn en je gedetailleerd kan omschrijven wat er gestolen werd. Registratiefiches waarop je identificatienummers en andere specifieke gegevens van waardevolle voorwerpen kan noteren, kan je hier downloaden. Uiteraard moet je ook steeds bij de politie aangifte doen van een inbraak.