Project First Offenders wint belangrijke prijs

FO groepsfoto TW

Op donderdag 22 november 2018 mocht de Politie Gent in Namen, de Prix d'Excellence Intersection 2018 in ontvangst nemen voor het project First Offenders. Hiermee wordt het project en ons korps gelauwerd voor onze gemeenschapsgerichte politiezorg.

Réseau Intersection

Canada is sinds jaar en dag het gidsland voor de goede praktijken inzake 'community policing', gemeenschapsgerichte politiezorg. In Canada bestaat er dan ook sinds 1993 een sterk (internationaal) netwerk om goede praktijken rond community policing en nabijheidspolitie te delen.

In 2017 richtte de Politiezone Brussel-Noord een Belgisch netwerk op dat aansluit op dat van Canada, het 'Réseau Intersection Belgique'. Ondertussen zijn ook de Federale Politie, de zones Ath, Brussel-West, Montgomery en een zestigtal andere zones aangesloten. Sinds 1 juni 2018 maakt ook ons korps deel uit van het netwerk.

De doelstellingen van het netwerk zijn:

  • Promoten en ondersteunen van preventie en veiligheid
  • Uitwisselen van kennis en samenwerken tussen / met andere zones
  • Bevorderen van onderzoek en ontwikkeling inzake community policing

Men wil criminaliteit aanpakken en het veiligheidsgevoel van de bewoners verhogen. Er wordt niet enkel reactief opgetreden, er gaat ook veel aandacht naar preventie en men streeft naar nauwe en goede contacten met de burgers en het middenveld.

Onze zone hecht veel belang aan gemeenschapsgerichte politiezorg community policing, een belangrijke basis voor excellente politiezorg. Door onze aansluiting bij het Réseau Intersection Belgique, krijgen we toegang tot een netwerk van nationale en internationale politiediensten die hun kennis en expertise rond gemeenschapsgerichte politiezorg delen. Leden kunnen putten uit de ervaringen van andere leden, best practices delen, vragen stellen, enz.

Prijsbeesten

Naar aanleiding van het seminarie dat het Reseau Intersection Belgique inrichtte op donderdag 22 november 2018, kregen alle leden van het netwerk de kans om gemeenschapsgerichte projecten in te dienen. Er waren veertien inzendingen waarvan er vier in de prijzen vielen.

De publieksprijs (toegekend door de aanwezigen op het seminarie) ging naar de Politiezone Brussel-Noord voor hun project met de emotionele hulphond die ingezet wordt om slachtoffers te steunen en te troosten.

De originaliteitsprijs werd toegekend aan de Politiezone Montgomery. Zij deden onder de bevolking een oproep om pluchen knuffels in te zamelen. Elke combi heeft zo'n paar knuffels aan boord zodat ze troost kunnen bieden aan kinderen die betrokken zijn bij een verkeersongeval of een andere ingrijpende gebeurtenis.

De Politiezone Brussel-Noord kreeg ook de prijs van de Belgische jury voor de heraanleg van het Liedtsplein in Schaarbeek, waardoor de overlast en onveiligheidsgevoelens sterk gedaald zijn.

De prijs van de Canadese jury (en volgens ons de belangrijkste prijs) ging naar ons korps voor het project First Offenders.

Project First Offenders

De term 'first offenders' verwijst naar de pleger van een misdrijf, tegen wie voor het eerst een proces-verbaal is opgemaakt. In dit geval gaat het om minderjarige plegers van een als misdrijf omschreven feit. Het doel van het project First Offenders, dat in mei 2012 werd opgestart, is tweeledig: enerzijds recidive vermijden en anderzijds hulp aanbieden als het gedrag van de jongere een signaal blijkt te zijn van achterliggende problemen. Wanneer de first offender jonger is dan twaalf jaar, wordt deze opgevolgd en begeleid door een consulent van de Dienst Maatschappelijke Zorg van de politie. Wanneer de jongere echter ouder is dan twaalf, gebeurt de opvolging en begeleiding door de jeugdinspecteur.

Onze korpschef Filip Rasschaert is uiteraard en terecht heel fier dat onze zone deze prijs van de Canadese jury krijgt. "Het is mijn overtuiging dat een politie die 'nabij wil zijn' veel aandacht moet besteden aan haar jeugd en zeker aan jeugd die een eerste keer als verdachte in aanraking komt met misdrijven - en die door aansporing en extra kansen verantwoordelijkheid opneemt en er voor zorgt dat het niet meer gebeurt. Tegelijk is het project ook een unieke kans voor het korps om 'haar jeugd' in haar wijk beter te leren kennen - en al dan niet te linken met andere problematieken."

Het lof van de korpschef gaat vooral uit naar zij die het project trekken en dragen, de medewerkers van de Dienst Maatschappelijke Zorg en de jeugdinspecteurs. "Zij hebben zich de laatste jaren goed en hard ingezet voor jongeren en daarom verdienen ze met dit project ook deze mooie prijs."