Vermissingsfiche voor mantelzorgers van personen met dementie

Dementie poli

Vrijdag 21 september is Werelddag Dementie. Naar aanleiding daarvan wil Dementievriendelijk Gent toelichten wat je moet doen als een persoon met dementie vermist is. Door de vermissingsfiche op voorhand in te vullen kan er heel wat tijd gewonnen worden en wordt de persoon hopelijk snel teruggevonden.

Dementievriendelijk Gent

"Gent telt ongeveer 4.500 personen met dementie. Met het in 2016 gelanceerde project Dementievriendelijk Gent willen Stad Gent, OCMW Gent en 26 partners, waaronder onderwijsinstanties en diverse zorgactoren, ervoor zorgen dat personen met dementie een volwaardige plaats krijgen binnen de samenleving en dat het taboe rond dementie wordt doorbroken.", licht OCMW-voorzitter Rudy Coddens toe.

Vermissingsfilmpje

Op 21 september lanceert Dementievriendelijk Gent een filmpje over wat je als familie, buur of vriend moet doen bij de vermissing van een persoon met dementie. Alain Remue, diensthoofd van de Cel Vermiste Personen van de Federale Politie, geeft hierover toelichting. Vooral bij personen die nog thuis wonen, is snel ingrijpen van groot belang.

"Personen met (beginnende) dementie vormen een bijzonder kwetsbare groep binnen de verdwijningen, omdat zij mentaal niet-zelfredzaam zijn en vaak medicatie gebruiken waarvan ze afhankelijk zijn. De politie beschouwt de vermissing van een persoon met (beginnende) dementie altijd als een onrustwekkende verdwijning", vertelt Veerle Baert, projectcoördinator Dementievriendelijk Gent. "Vind je zelf een persoon met dementie binnen de 20 minuten niet terug, schakel dan professionele hulp in en bel naar de politie. Letterlijk elke minuut telt. Hoe sneller de politie kan ingrijpen, hoe kleiner de perimeter waarbinnen ze moet zoeken."

Vermissingsfiche op voorhand invullen

"Met het filmpje willen we mantelzorgers en familie van personen met dementie sensibiliseren om een vermissingsfiche op voorhand in te vullen. Dat is voor de politie een cruciaal hulpmiddel. Deze fiche bevat onder meer een foto en persoonsbeschrijving van de betrokkene en waar die vroeger gewoond heeft. Dat zijn vaak de eerste plaatsen waar de politie gaat zoeken", vervolgt Veerle Baert. "Als je die fiche meteen al aan de politie kan bezorgen bij een vermissing, is dat een belangrijke tijdswinst. We gaan dat filmpje zo ruim mogelijk verspreiden, onder meer op onze website www.dementievriendelijkgent.be en op de infoschermen van de lokale dienstencentra en woonzorgcentra van OCMW Gent."

Deze folder legt uit hoe je kan voorkomen dat een naaste met dementie vermist geraakt, hoe je je best voorbereidt en wat je moet doen als het toch gebeurt.

De vermissingsfiche vind je hier.