Extra aandacht voor zwerfvuil en sluikstort tijdens Handhavingsweek

Handhavingsweek 2018 web

Zwerfvuil en sluikstort behoren tot de grootste ergernissen van de Gentenaars. Stad Gent en IVAGO zetten dan ook al jarenlang hard in op de strijd tegen deze vormen van overlast, zowel op het vlak van sensibilisatie, opruimen als handhaving. In de week van 17 tot en met 23 september 2018 organiseert Stad Gent opnieuw de jaarlijkse 'handhavingsweek' waarin die strijd alle aandacht krijgt. IVAGO, de Politie Gent, de Gemeenschapswachten en de Dienst Toezicht voeren extra controles uit op sluikstorten om daders op te sporen en te beboeten. Tegelijk worden de Gentenaars aangespoord om zoveel mogelijk zelf hun afval op te ruimen. Zo houden we Gent samen proper.

Zwerfvuil en sluikstort: hardnekkige problemen

Over het verschil tussen zwerfvuil en sluikstort bestaat vaak verwarring. Het resultaat is hetzelfde: afval op de grond.
Zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op straat, in de berm, in parken, zoals blikjes, flesjes, peuken, flyers, zonnebloempitten, … Het is achteloos weggegooid of achtergelaten. Nochtans, zwerfvuil hoort maar op één plaats thuis: in de vuilnisbak!
Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Ze laten afval achter op plaatsen waar het niet mag, op momenten waarop dat niet is toegelaten en/of in de verkeerde zakken of containers. Het gaat bijvoorbeeld om zakjes huishoudelijk afval die in de vuilnisbakken worden achtergelaten, op locaties met minder sociale controle en het achterlaten van afval bij textielcontainers.

"Zwerfvuil en sluikstort zijn van de meest hardnekkige problemen waarmee we als stad worden geconfronteerd, kosten ons handenvol geld, zijn schadelijk voor het milieu en zijn een algemene bron van ergernis. Terecht, want afval hoort niet thuis op straat, in bermen of waterlopen. Stad Gent en IVAGO zetten dan ook sterk in op het aanpakken van dit probleem" zegt schepen voor milieu Tine Heyse.

In 2016 ruimde IVAGO 538 ton sluikstort en 1443 ton zwerfvuil op. In 2017 werden in Gent 522 ton sluikstort en 1478 ton zwerfvuil van de openbare weg verwijderd. Voor sluikstort is dat een daling voor het derde jaar op rij, maar voor zwerfvuil zien we helaas een lichte toename.

Samen pakken we de problemen aan!

IVAGO en de stadsdiensten zetten zich daarom elke dag in om te sensibiliseren en het afval op te ruimen. Handhaving is het sluitstuk van ons integraal afvalbeleid.

"Sluikstort en zwerfvuil zijn echter hardnekkige vormen van overlast, waarbij handhaving niet eenvoudig is. IVAGO, de Politie Gent en stadsdiensten zetten nu al in op handhaving met wekelijkse doorzoekacties, heterdaadacties en de inzet van mobiele camera's" zegt burgemeester Daniël Termont.

Tijdens de handhavingsweek van 17 tot en met 23 september zal extra worden ingezet op handhaving rond sluikstorten en zwerfvuil met méér controles en nultolerantie voor vervuilers.

IVAGO, de politie (Overlastteam en Wijkzorgteams), de Gemeenschapswachten en Dienst Toezicht voeren tijdens de handhavingsweek meerdere controlerondes uit, in heel Gent.

Wie betrapt wordt op sluikstorten mag zich verwachten aan een geldboete. De sluikstorter krijgt ook een onkostennota van IVAGO voor de opruimkosten voorgeschoteld.

De Stad Gent ondersteunt hiermee het initiatief van Mooimakers waarbij verschillende afvalintercommunales, provincies, en handhavers uit heel Vlaanderen het signaal geven dat afval achterlaten niet hoort. Want een propere stad, daar zorgen we samen voor!

Wie sluikstort ziet, kan dat signaleren via de meldingsapp:
https://stad.gent/natuur-milieu/meldpunt/zwerfvuil-sluikstort