Patersholfeesten 2018

Patersholfeesten2018 website

Straks starten de Patersholfeesten. Van vrijdagavond 10 tot en met zondag 12 augustus 2018 gaat dit driedaags cultureel volksfeest door in en rond het Gentse patershol - midden in onze binnenstad. Net zoals tijdens de Gentse Feesten zullen ook nu diverse veiligheidsmaatregelen getroffen worden.

Preventie

Ook dit jaar wordt er gevraagd om zo weinig mogelijk rugzakken, reistassen, handtassen, enz. mee te brengen en deze zeker niet onbeheerd achter te laten. Er kunnen controles uitgevoerd worden van personen met bv. een rugzak.

Als je verdachte personen, voertuigen en pakketten ziet, dan vragen we je om dit onmiddellijk te melden bij de politie via het nummer 101 of door een aanwezige politieagent aan te spreken op straat.

Bescherming

De Gentse politie zal aanwezig zijn tijdens de Patersholfeesten (zowel in uniform als in burger) en daadkrachtig optreden bij elk incident.

Ook op de toegangswegen naar de Patersholfeesten zullen bijkomende infrastructurele maatregelen genomen worden. Zo zullen in bepaalde straten die rechtstreeks toegang geven tot de feestenzone betonblokken worden geplaatst.

Rugzakken zijn dus niet verboden maar als je er mee rondloopt, bestaat de mogelijkheid dat je gecontroleerd wordt door de politie. Wij vragen dan ook begrip en medewerking voor en tijdens deze controles.

Zoals steeds zet de Gentse politie maximale middelen in om alle activiteiten in goede banen te leiden.

Programma

Wil je graag weten wat er allemaal te doen is tijdens de komende Patersholfeesten? Dan kan je het programma raadplegen op hun officiële website.

Prettige (Patershol)feesten!