Jongeren van boksclub “Kubat” tafelen met de politie

Infoavond 08 06 2018 Sociale media

Eind 2015 opende boksclub "Kubat" zijn deuren in de Brugse Poort in Gent. Heel wat jongeren uit de buurt - vaak met een migratieachtergrond - komen er regelmatig trainen. Sommige van deze jongeren hebben vooroordelen naar politie toe en ook bij de politie is er soms vooringenomenheid ten opzichte van deze jongeren. Vanuit de overtuiging dat veel van deze vooroordelen kunnen ontkracht worden wanneer beide groepen met elkaar op een positieve manier in contact komen, kwam Selim Kubat - eigenaar van de boksclub - op het idee om een ontmoetingsavond met de politie te organiseren.

100% (fl)ik

Ook bij de politie was men zeer blij met dit initiatief. Politie Gent startte in 2017 namelijk met de campagne 100% (fl)ik. Met deze campagne richt de Gentse politie zich vooral naar Gentenaren en Gentenaren met een migratieachtergrond om de job van politie-inspecteur te leren kennen én hen te stimuleren om te kiezen voor een carrière bij de politie.

De Politiezone Gent organiseert ook een begeleidingstraject om de kandidaten optimaal voor te bereiden op de verschillende toelatingsproeven.

Contactmoment

Het idee van een ontmoeting tussen de politie en de jongeren bleek bij de jongeren op heel wat interesse te kunnen rekenen. Daarom werd beslist om op vrijdag 8 juni 2018 een infoavond te organiseren. Na dit infomoment hebben Selim Kubat en de jongeren van zijn boksclub de politie uitgenodigd voor een Iftar - de maaltijd die gedurende de vastenmaand ramadan genuttigd wordt direct na zonsondergang. Deze maaltijd werd door de jongeren van de club zelf bereid.

"Als boksclub willen we ons steentje bijdragen om jongeren met een migratieachtergrond te stimuleren om deel te nemen aan de toelatingsexamens van de politie", aldus Selim Kubat. "Een meer divers politiekorps kan enkel maar bijdragen aan een meer gedragen samenleving in Gent. Met de organisatie van dit evenement willen we de politiemensen en de jongeren van de boksclub dichter bij elkaar brengen, een brug slaan tussen hen en een signaal geven naar de buitenwereld dat het niet altijd negatief moet zijn."

Pers

Ook de pers kon deze warme ontmoeting wel smaken. Het Laatste Nieuws schreef er dit artikel over.