Amnestieperiode wapenwetgeving: tot 31 december 2018

Wapen

Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen kunnen dat vanaf 1 maart aangeven bij de lokale politie. De nieuwe regularisatieperiode loopt van 1 maart tot en met 31 december 2018. Je kan je uitsluitend in regel stellen door op werkdagen en tijdens kantooruren een telefonische afspraak te maken met onze Cel Wapenregister op het nummer 09/266.64.80. Enkel inwoners van Gent kunnen via de lokale politie van Gent hun wapen laten regulariseren.

Om zich vervolgens aan te bieden, moet:

- het vuurwapen ongeladen, gedemonteerd en verpakt zijn;

- de lader leeg en verpakt zijn;

- de munitie afzonderlijk van het wapen verpakt zijn.

Het Koninklijk Besluit met de details over de procedure is op 28 februari in het Belgisch Staatsblad verschenen. De ministeriële omzendbrief verscheen op 1 maart in het Belgisch Staatsblad.

Meer info hierover vind je op de website van de FOD Justitie.