Zone 30 in Gent: beter gerespecteerd binnen stadsring dan erbuiten

NK7 twitter

Op 4 januari 2018 stelde het Gents Milieufront dat uit eigen metingen blijkt dat de meerderheid van de bestuurders in Gent de zone 30 niet respecteert.

We kunnen alleen maar toejuichen dat ook andere organisaties begaan zijn met verkeersveiligheid en zich de tijd en moeite getroosten om pijnpunten in kaart te brengen. Toch willen we ook even stilstaan bij de conclusies die het Gents Milieufront trekt en deze nuanceren voor wat de gebruikte technologie en de steekproeven betreft.

Betrouwbaarheid van de Speed Gun

Volgens ervaringen van het Belgisch Meetinstituut is de Speed Gun onvoldoende betrouwbaar in een stedelijke omgeving, met verkeer uit verschillende richtingen. De Speed Gun krijgt in stadsverkeer ook nog te kampen met reflecties van metaal (andere voertuigen, trams, tramsporen) die de nauwkeurigheid beïnvloeden. Bij druk verkeer zou de Speed Gun niet snel genoeg reageren.

Steekproeven

Het GMF verzamelde meetgegevens van 5.000 gecontroleerde voertuigen op 15 locaties. Dankzij de intensieve inzet van de Lidar en de NK7 kunnen wij ons ondertussen baseren op metingen van meer dan 718.000 voertuigen, verspreid over 87 locaties in Gent (binnen en buiten de R40).

Onze cijfers ondersteunen de stelling van GMF dat de zone 30 beter gerespecteerd wordt binnen de R40 dan erbuiten, maar volgens onze gegevens zijn de overtredingsgraden een pak lager: binnen de R40 noteerden wij een overtredingsgraad van 2,61% (tegenover 32% van het GMF), buiten de R40 is de discrepantie nog groter (onze cijfers 3,74%, GMF: 64%).

We vinden het belangrijk om de juiste conclusies en vergelijkingen te trekken. Daarom zetten we erop in om een aantal jaar na elkaar op exact dezelfde locaties snelheidsmetingen te doen. Zo zagen we na 1 jaar zone 30 een daling van 4 km/u in de zone 30 binnen de stadsring. We noteren ook een daling van het aantal ongevallen en kunnen dus de stelling van GMF dat een lagere snelheid leidt tot veiliger verkeer bevestigen.

Prioriteiten politie

GMF stelt voor om de pakkans te verhogen door meer controles te houden, en dan vooral in de zone 30 buiten de stadsring. Wij kunnen enkel aangeven dat we al veel controles uitvoeren, ook buiten de R40.

Toen de uitgebreide zone 30 binnen de stadsring werd ingevoerd in 2015, hebben we als politie zwaar ingezet in extra snelheidscontroles. Zo kochten we de Lidar aan, omdat die technologie specifiek is aangepast aan het meten van snelheid in de stadsomgeving. De Lidar staat het ganse jaar rond telkens een week lang op een locatie. De superflitspaal kan je echter moeilijk "onzichtbaar" noemen. Daarom investeerden we vorig jaar in de NK7-camera, die even nauwkeurig en gevoelig is, maar het bijkomend voordeel heeft dat die "verborgen" opgesteld kan worden. Voor beide camera's leggen we de controleplaatsen vast volgens deze prioriteiten:

  • Ongevalsgevoelige locaties
  • Zone 30 binnen de stadsring
  • Schoolomgevingen binnen en buiten R40 (Sammeke gaat naar school)
  • Locaties waarover we klachten ontvangen rond overdreven snelheid (binnen en buiten R40)

In 2017 hebben we ongeveer evenveel metingen binnen als buiten de R40 gedaan. Dit leidde tot 21.211 pv's in zone 30 in 2017, waarvan 8.058 buiten de R40. We moeten hier wel de kanttekening bij maken dat er binnen de stadsring dubbel zoveel passage is als buiten de R40.