Vanaf 1 december 2017 meldingsplicht voor gebruik drones klasse 1 en 2

Drone

In het Gentse stedelijke politiereglement rond de openbare rust en veiligheid is een artikel toegevoegd rond drones. Vanaf 1 december 2017 moet iedereen die boven het grondgebied van Gent gebruik wil maken van een drone klasse 1 of 2 (geen speelgoeddrones), dit minstens 1 maand op voorhand melden.

Zo is er tijd voor politie en/of brandweer om veiligheidsadvies te geven. De burgemeester kan dan toestemming geven of extra voorwaarden of verbodsbepalingen opleggen indien de openbare orde dreigt verstoord te worden. Vanaf 1 januari 2018 zal de politie controleren of de nodige melding werd gedaan.

Geen meldingsplicht voor recreatieve (speelgoed) drones

De melding is enkel nodig voor drones klasse 1 (1A en 1B) en klasse 2, niet voor recreatieve drones. We spreken van recreatief gebruik als er aan onderstaande voorwaarden gelijktijdig is voldaan:

  • De drone wordt gebruikt voor persoonlijke doeleinden en op privéterrein;
  • Gewicht van de drone is minder dan 1 kg;
  • De drone vliegt maximum 10 meter hoog;
  • De piloot moet steeds zicht hebben op het toestel;
  • De drone vliegt niet binnen een straal van 3 km rond luchtvaartterreinen (Opgelet: het UZ Gent heeft een officieel luchtvaartterrein. In een straal van 3 km rond het UZ Gent mag dus niet gevlogen worden op recreatieve basis);
  • De drone vliegt niet boven een industrieel complex, een gevangenis, een kerncentrale of een groot aantal mensen in openlucht.

Hoe melden?

Men moet minstens een maand op voorhand melden dat men een drone wil gebruiken. Hoe burgers dit moeten doen, hangt af van de reden waarom ze de drone wil gebruiken: tijdens een evenement of buiten een evenement.

  1. Indien het gebruik van de drone kadert binnen een evenement dat men organiseert, dan moet men dit aanduiden in het meldingsformulier van het evenement.
  2. Als men wil filmen, maar niet in het kader van een evenement. Om te filmen op de openbare weg in Gent, moet men steeds een aanvraag indienen bij Filmoffice. Ook hier moet men nu aanduiden dat men gebruik wil maken van een drone.

Wanneer burgers aanduiden in het meldingsformulier dat ze een drone gaan gebruiken, moeten ze nog wat extra info doorsturen naar de politie via pz.gent.doob.evenementen@police.belgium.eu. Dit staat ook zo vermeld in beide meldingsformulieren.