Gewijzigde voorrangsregeling op- en afrit Binnenring-Drongen/R4

Gewijzigde voorrang

Aansluitend op de werken tot vernieuwing van de toplaag van de rijbaan in Kreekstraat en Paddelstraat werd de voorrangsregeling op dit kruispunt gewijzigd in die zin dat Kreekstraat (op- en afrit van de Binnenring-Drongen/R 4) een voorrangsweg werd.

Het verkeer komende vanuit Paddelstraat (beide richtingen), dient anderzijds voorrang te verlenen aan het verkeer in Kreekstraat ingevolge verkeersborden B 1 (omgekeerde driehoek), aangevuld met de bijbehorende dwarsstreep (haaientanden). Vóór deze werken was de voorrangsregeling net andersom. Oranje aanwijzingsborden aan het kruispunt wijzen de bestuurders op de gewijzigde voorrangsregeling.

Bijkomend werd er ook een rijstrookverdeling ingevoerd in Paddelstraat, deel Drongensesteenweg - Kreekstraat: de rechtse rijstrook is bestemd voor het rechts afslaand verkeer richting Binnenring-Drongen, de linkerrijstrook voor het rechtdoor rijdend verkeer richting Noorderlaan.