fall-leaves

Commissariaten

Op vrijdag 11 november en dinsdag 15 november zijn onze commissariaten gesloten.

Je kan dan echter 24u/24u terecht in het Algemeen Politiecentrum Gent (A. Triestlaan 12) of van 8.00 uur tot 20.00 uur in het Commissariaat Gent Centrum (Belfortstraat 4).

Voor dringende politiehulp kan je steeds op het noodnummer 101 terecht.

Vanaf 16 november gelden opnieuw de voorziene openingsuren van de commissariaten.

Administratieve diensten

De administratieve politiediensten zijn gesloten van vrijdag 11 tot en met dinsdag 15 november.

overlastteam

Op 1 november 2011 startte het 'Overlastteam' van de Politie Gent. Het team bestaat uit 31 personen en wordt geleid door commissaris Chris Magerman. De bedoeling is bijzondere overlastfenomenen zoals sluikstorten, geluidsoverlast, en eigendomsdelicten doeltreffend te bestrijden zodat de veiligheid en de leefbaarheid verhogen. Het Overlastteam is op dit moment vooral actief in zeven prioritaire wijken: Brugse Poort - Rooigem, Rabot - Blaisantvest, Sluizeken – Tolhuis - Ham, Dampoort, Nieuw-Gent – UZ, Muide – Meulestede en Ledeberg.

Lees meer →

We zijn trots dat er in Gent heel vaak gekozen wordt voor de fiets als transportmiddel, maar we moeten er op toezien dat dit altijd op een veilige manier gebeurt. Het wordt vroeger donker en er zijn steeds nog veel mensen, vooral studenten, met de fiets op de baan op het moment dat het donker wordt. Hoewel het gebruik van fietsverlichting schijnbaar verbeterd is, blijft het toch nog nodig om de fietsers bij het begin van de winter attent te maken op zichtbaarheid in het verkeer.

Lees meer →

assen-2008-10-herfst

In de herstvakantie zijn onze commissariaten en alle administratieve diensten op 31 oktober, 1 november en 2 november gesloten.

Je kan echter 24u/24u terecht in het Algemeen Politiecentrum Gent (A. Triestlaan 12) of van 8.00 uur tot 20.00 uur in het Commissariaat Gent Centrum (Belfortstraat 4).

Vanaf 3 november kan je in de commissariaten terecht op de normaal voorziene uren.