De oogsttijd is terug volop aan de gang waardoor er intensief landbouwverkeer is van en naar de velden en landbouwbedrijven. Bij slecht weer en hevige regenval zorgt dit voor vervuilde wegen en ligt het wegdek er plotseling spiegelglad bij omwille van de modder dat door landbouwvoertuigen op de openbare weg wordt achtergelaten.

Om verkeersongevallen te voorkomen zijn zowel de landbouwers, vervoerders van landbouwproducten alsook de landbouwverwerkende bedrijven verplicht het vervuilde wegdek zo vlug mogelijk te reinigen of indien nodig schoon te spuiten. Voor hun eigen veiligheid is het aangewezen dat zij drager zijn van een reflecterende vest tijdens het schoonmaken van het wegdek. Desgevallend moet het verkeer van aanwezigheid van modder op de rijbaan ingelicht worden door het plaatsen van één of meer gevaardriehoeken zoals voorzien in de wegcode. 

 

 

Benieuwd wat het verkeersreglement hierover verteld? Klik hier.

Tijdens het vervoer is het onvermijdelijk dat modder, aardappelen, bieten, maïs …etc. op de weg belanden en daarom zijn zowel de landbouwers, de loonwerkers die de oogstwerken uitvoeren als de weggebruikers die de vuile wegen gebruiken, verplicht hun voorzorgen te nemen. Bij eventuele ongelukken kunnen zowel de landbouwer, de vervoerder als de gemeente gedeeltelijk aansprakelijk gesteld worden.

 

Lees hier enkele nuttige tips na!

 

gent fietst

Onze politiezone houdt al enige tijd geen openbare verkoop meer van oude (teruggevonden) fietsen. Dit is ook het geval bij de stad Gent.

Wel organiseert de stad Gent samen met de Fietsersbond twee keer per jaar een tweedehands fietsenmarkt. Deze gaat steeds door op het Woodrow Wilsonplein.

De eerstvolgende tweedehands fietsenmarkt vindt plaats op zaterdag 10 september 2011 tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Zowel kopers als verkopers van fietsen zijn welkom.

 

Voor meer info: www.gentfietst.be

( © Foto: Stad Gent)

tink pink_5Het Gentse politiekorps wil een sociaal voelende organisatie zijn. Daarom gaan wij jaarlijks op zoek naar een goed doel, dat wij kunnen ondersteunen. Dit jaar gaat de steun uit naar de strijd tegen borstkanker. Daarom levert onze politiezone oude GSM's voor de GSM-inzamelactie van de organisatie 'Think Pink'.

 

De GSM's zijn afkomstig van de dienst gevonden en verloren voorwerpen van de Gentse politiezone. Zaken die terecht komen bij deze dienst worden voor 6 maanden bewaard, ter beschikking van de eigenaar. De goederen die na het verstrijken van deze periode niet werden opgeëist door de eigenaar, worden eigendom van de gemeente en kunnen een andere bestemming krijgen. Onze politiezone gaat hierbij op zoek naar sociale doelen, waaraan deze goederen kunnen worden ter beschikking gesteld.

 

In totaal werden 159 GSM's, die niet aan hun eigenaars konden worden teruggegeven, gerecycleerd of hersteld in opdracht van Think Pink. Het geld dat ontvangen wordt van de firma's die gsm's doorverkopen of recycleren, wordt gestort aan projecten van Think-Pink.

 

Voor meer info: www.think-pink.be

 think pink_2

De Kring van het Middenkader van de Geïntegreerde Politie - kortweg KMGP vzw - is een vereniging van politiepersoneel van het 'middenkader'. De kring wil eerst en vooral de professionaliteit, eenheid, cultuur en collegialiteit van het middenkader bevorderen. Daarnaast wil men ook de relaties met de andere 'kaders' versterken. Bovendien wil de KMGP eveneens sociale hulp en sociaal-culturele activiteiten organiseren, stimuleren en coördineren.

kmgp cheque website

Daarom richt de KMGP regelmatig activiteiten in ten voordele van een goed doel. Zo organiseerde men in juni een barbecue voor leden en sympathisanten. Dit was een groot succes en dankzij de verkoop van gadgets en een tombola werd 1200 euro ingezameld. Dit keer koos de KMGP voor de Cliniclowns als begunstigde organisatie. De officiële overhandiging vond plaats op de wekelijkse persconferentie van Stad Gent op vrijdag 2 september 2011.

De gift is erg welkom bij de Cliniclowns. De organisatie werkt uitsluitend met professionele clowns. Het bedrag zal dan ook nuttig besteed worden aan de lonen van de beroepsclowns.

Klik op de logo's voor meer informatie:

kmgp    cliniclowns