partnergeweld is harteloos sticker 150brDinsdag 25 november 2014 is de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. In 2013 werden in ons land 300.000 vrouwen slachtoffer van fysiek en / of seksueel geweld. Maar liefst 1 op 4 vrouwen gaf aan kleinerende of vernederende opmerkingen vanwege de huidige partner of ex-partner te hebben ondergaan. Eens stilstaan bij de problematiek van partnergeweld is dus duidelijk geen overbodige luxe.

Lees meer →

seniorenweekSenioren maken een belangrijk deel van onze samenleving uit. Dat zet zich ook door in het verkeer: tegen 2030 zal meer dan een kwart van de bestuurders 65 of ouder zijn. Ondanks het feit dat senioren zo gezond en fit zijn als nooit tevoren, kunnen we niet ontkennen dat een aantal functies die een impact hebben op verkeersveiligheid op hogere leeftijd achteruit gaan. Met een handige checklist kan je zelf inschatten of je nog veilig aan het verkeer kan deelnemen.

Lees meer →

voorwerpen registrerenNa een inbraak blijkt vaak dat het slachtoffer geen goede beschrijving kan geven van de gestolen goederen of – erger nog – dat hij zelfs niet met zekerheid kan zeggen wat er precies gestolen is. Daardoor is het voor de politie heel moeilijk en soms zelfs onmogelijk om gestolen goederen op te sporen. Het gevolg daarvan is dat ongeveer 90% van de goederen die na een arrestatie in beslag zijn genomen, niet aan de rechtmatige eigenaar kunnen worden terugbezorgd. Veel slachtoffers van een diefstal kunnen ook niet bewijzen dat een teruggevonden voorwerp van hen is. Weet dus wat je in huis hebt!

Lees meer →

stan gaat feestenNadat Stan getuige was van een gauwdiefstal, ging hij supporteren voor K.A.A. Gent en tot slot veroorzaakte hij een ongeluk in het centrum van de stad. Vandaag gaat Stan terug op zwier en gaat hij feesten.

Lees meer →