dreiging 3Momenteel is in Gent dreigingsniveau drie van kracht, zoals voor het hele land. Het stadsbestuur en de veiligheidsdiensten volgen de situatie op de voet.

Er is verhoogde waakzaamheid en versterkte zichtbaarheid van onze politiediensten. Het is daarbij belangrijk dat we met zijn allen attent blijven voor abnormale zaken, maar dat we overreacties vermijden. Dit betekent dat het dagelijks leven normaal kan verlopen, ook in deze moeilijke periode, maar zonder de veiligheid uit het oog te verliezen.

Lees meer →

deinsestw

Snelheidscontroles zijn duidelijk niet de meest “aaibare” functie binnen het politiewerk. “Flitsers” of “vallende” sterren zijn vaak een beetje de boemannen binnen het verkeersbeleid. Nochtans kadert dit repressief optreden in de grote doelstelling van de Verkeersdienst om het aantal verkeersslachtoffers in Gent naar beneden te halen. Hiervoor bestaat dan wel weer een breed maatschappelijk draagvlak. Ook de regionale, federale en Europese overheden hebben zich dit tot doel gesteld. Onderzoek van het BIVV wijst immers uit dat bij 1 op 3 ongevallen met lichamelijk letsel overdreven of onaangepaste snelheid een doorslaggevende factor is. Niet alleen is onaangepaste of overdreven snelheid vaak de oorzaak van het ongeval, ook speelt zij een significante rol in de ernst van de lichamelijke letsels.

Lees meer →

bob winter 2015Sinds de start in 1995 is BOB DE oplossing bij uitstek die we voorzien als we uitgaan. De resultaten van de vorige winter-BOB-campagne liegen er niet om: slechts 2,8% blies positief tijdens de alcoholcontroles. Dat is het beste resultaat ooit! Reden te meer om de 20 jaar van BOB te vieren.

Lees meer →

750px-elongated circle 1771 svgNa de evaluatie van 20/11 door het Coördinatieorgaan voor de analyse van de dreiging (OCAD), is het dreigingsniveau gestegen naar niveau 4 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Niveau 3 blijft van toepassing voor de rest van het land, waaronder Gent. Om te kunnen antwoorden op de vragen van verontruste burgers, werd op zaterdag het informatienummer 1771 geactiveerd. Dit is geen noodnummer maar wel een informatienummer om te kunnen antwoorden op uw vragen en ongerustheden.

Lees meer →