Meldpunt Politiezone Gent

1/ Algemeen meldpunt

Je kan er terecht:

  • Om een gevaarlijke verkeerssituatie of onduidelijke signalisatie te melden
  • Als je een klacht over een bepaalde politie-interventie hebt
  • Als je hulp zoekt om een buurt- of overlastproblematiek aan te pakken
  • Als je een tip of suggestie wil doorgeven
  • Als je naar aanleiding van een politieoptreden iemand wil bedanken of feliciteren
  • ...

Probeer je melding / vraag zo kort en duidelijk mogelijk te formuleren. Bij ontvangst van je bericht, krijg je per kerende mail een bevestiging. Je melding / vraag wordt zo snel mogelijk overgemaakt aan de relevante politiedienst die het gegeven nader bekijkt en de nodige stappen onderneemt. Houdt je bericht geen / te weinig verband met politiematerie, wordt dat onmiddellijk doorgestuurd aan de bevoegde stadsdienst of andere externe partner. Nadat jouw bericht behandeld werd, krijg je daarvan per mail een persoonlijke neerslag.

2/ Meldpunt homo- en transfobie

Dit is een apart meldpunt voor slachtoffers of getuigen van homo- of transfobie. Het kan gaan om pesterijen, beledigingen, discriminatie, misdrijven met een homo- of transfoob motief, enz.

Meer info over het meldpunt homo- en transfobie vind je hier.

3/ Dringende meldingen via 101

Richt je enkel tot deze meldpunten voor niet-dringende meldingen. Is jouw melding erg dringend, telt elke seconde? Vraagt jouw bericht een snelle interventie? Bel dan steeds 101 voor politie of 112 voor ambulance of brandweer.

Een mail aan het meldpunt is ook geen aangifte. Als je slachtoffer van een misdrijf bent, kan je hiervan best zo snel mogelijk aangifte doen. Dit kan bij de lokale politie van jouw woonplaats maar ook in de gemeente waar het misdrijf gepleegd werd.