MEGA: Mijn Eigen Goed Antwoord

Megaproject nieuw beeld

De jeugd, een belangrijke doelgroep om drugsmisbruik en risicogedrag preventief aan te pakken. MEGA is een vormingspakket afgestemd op leerlingen van het zesde leerjaar. De politie geeft twee lessen : één over veiligheid en één over drugs.

Lees meer →