Verkeer op rijbanen voorzien van verhoogde inrichtingen

Do 11.01.2018 - 13:26

Ter informatie, een stukje wetgeving m.b.t. verhoogde inrichtingen:

Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87 of die, op de kruispunten, alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b:
1. moeten de bestuurders deze inrichtingen dubbel voorzichtig en met matige snelheid naderen, zodat zij erover rijden met een snelheid die niet meer bedraagt dan 30 km per uur;
2. is elk links inhalen verboden op deze inrichtingen;
3. is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering.

Verknal uw feest niet!
Vr 22.12.2017 - 10:59
BIN BOS kleurt Blauw
Ma 18.12.2017 - 9:08

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
02 759 78 72