Achter de schermen van....het ZIB!

 

Minder bekend bij de bevolking, maar daarom niet minder belangrijk is het ZIB (Zonaal Informatie Bureau.) Misschien heeft u er nog niet bij stilgestaan, maar de politie ontvangt dagelijks via verschillende kanalen massa’s informatie. Onder het waakzame oog van de werknemers in het ZIB wordt alle gerechtelijke en bestuurlijke informatie (verkeer, openbare orde,..) van binnen de zone Grimbergen verzameld, geanalyseerd en geëxploiteerd. 

 In Grimbergen telt het ZIB vier werknemers: twee hoofdinspecteurs en twee burgerpersoneelsleden. Hoewel het de kleinste dienst is binnen het korps, worden er bergen werk verzet!  

Administratie troef!

Het ZIB ontvangt de afgewerkte dossiers vanuit de operationele diensten (wijkdienst, verkeer, interventie, recherche) en zorgt ervoor dat deze worden overgemaakt  aan de parketten van de Procureur des Konings. Ook verwerkt het ZIB opdrachten van het parket of van andere politiediensten voor verder onderzoek in bepaalde strafzaken. Indien er zich bijvoorbeeld een ongeval heeft voorgedaan in Vilvoorde, waarbij nog enkele personen dienen verhoord te worden die in Grimbergen wonen, dan zal de politie van Vilvoorde hun dossier aan het ZIB in Grimbergen overmaken voor verder onderzoek. Na uitvoering worden deze dossiers gearchiveerd en teruggestuurd naar de opdrachtgever.

Een andere belangrijke taak binnen het ZIB is het APO-beheer: tal van strafbare feiten worden op zelfstandige basis verder onderzocht en vervolledigd, zodat een volledig samengesteld dossier kan worden overgemaakt aan de Parketten in plaats van alleenstaande processen-verbaal. Bij onvolledigheid van een dossier (bv de verzekeringsgegevens van een voertuig dienen nog te worden nagegaan) worden door het ZIB opdrachten uitgeschreven voor andere zones; pas wanneer het dossier volledig is, wordt alles verstuurd naar de parketten. Deze werking is gekend onder de noemer APO (Ambtshalve Politioneel Onderzoek).

Alle informatie aangaande vastgestelde misdrijven, gerechtelijke informatie en op te sporen personen/voertuigen/voorwerpen, worden bijgehouden in een nationale databank (Algemeen Nationale Gegevensbank). De leden van het ZIB zijn verantwoordelijk voor de elektronische transfer van nieuwe gegevens naar deze databank. Een belangrijke taak hierbij is weggelegd voor de functioneel beheerder, dewelke instaat voor het beheer van het eigen politioneel informaticasysteem en instaat voor de behandeling van allerhande vragen en (informatica)problemen. 

Technisch Systeembeheerder
De wet voorziet  dat elke politiezone beschikt over een technisch systeembeheerder. Dit moet een niet geüniformeerde werknemer zijn die zorgt voor de aankoop, plaatsing en onderhoud van hardware. Hiervoor is het een minimum vereiste dat hij/zij  op de hoogte is en blijft van de nieuwste technologische ontwikkelingen die nuttig kunnen zijn voor de  integrale uitbouw van het netwerk

Hiervoor is het een vereiste dat hij/zij  kennis van de installatie, opbouw en onderhoud van netwerken.

Hiertoe moeten  opleidingen gevolgd worden, woont de vereiste bijeenkomsten bij en houdt contact met andere technische systeembeheerders van gelijkaardige zones

Naast deze basisfuncties geeft  hij/zij ondersteuning aan de functionele beheerder en is tevens het aanspreekpunt voor zijn zone inzake alle hardware matige informatie

Functioneel beheerder

.          geüniformeerde middenkader politieambtenaar

·          installeert de nodige software

·          ontwikkelt basisformulieren en functionele documenten

·          beheert de toepassingen in functie van toegangsmodaliteiten

·          zorgt voor een onberispelijk functioneren van de geïnstalleerde software

·          geeft ondersteuning en opleiding voor het gebruik van d bestaande en nieuwe software

·          zorgt voor dagelijkse verschillende  back -ups

·          beheert systeem paswoorden

·          geeft bijstand aan collegae inzake gebruik van de software

·          bestudeert als eerste de nieuwe software en geeft de nodige informatie door aan zijn collegae

·          is aanspreekpunt voor zijn zone inzake alle softwarematige  informatieHet hoeft dus niet gezegd dat het ZIB een centrale rol speelt in de goede werking van een politiedienst!