Als wijkinspecteur staan we ten volle ten diensten van ‘onze’ buurt. We fungeren als hét aanspreekpunt voor alle kleine en grote problemen en ongemakken. We proberen de spanningsvelden en problemen naar best vermogen op te lossen en te beheersen. Het construeren van een open en positieve dialoog ligt ons na aan het hart en blijft dan ook ons eerste objectief. Onze voornaamste instrumenten daartoe zijn het aangaan van samenwerkingsverbanden (partnerships) met onze wijkbewoners en met allerlei (buurt)organisaties. Enkele van onze belangrijkste taken zijn het instaan voor een kwalitatieve wijkgerichte werking, het stimuleren van de bewonersparticipatie, bemiddelend optreden waar nodig, participeren in de sociale hulpverlening én het uitbouwen van een vertrouwensrelatie met u! U kunt hieronder nagaan welke wijkinspecteur uw buurt ter harte neemt.

bann