Waar kan ik eigenlijk problemen op de rijbaan, fietspad of voetpad melden?

Tot nu toe was de burger eigenlijk geacht te weten wie de wegbeheerder was en dan pas kon hij iets melden, voor zover hij of zij de juiste diensten
Dikwijls dus hopeloos en dan maar gefrustreerd niets melden.

De Vlaamse overheid heeft daarom twee meldpunten gecreëerd. Zij zorgen zelf dat de melding bij de bevoegde dienst terecht komt.

FIETSPADEN? Klik hier R
IJBAAN EN VOETPADEN? Klik hier