1722

Op 1 augustus 2017 mocht de FOD Binnenlandse Zaken het nationaal nummer 1722 lanceren dat bedoeld is voor niet-dringende oproepen naar de brandweer Het doel van het project 1722 is om de inkomende oproepen anders te organiseren zodat de 112 oproepen 112 een voorkeurbehandeling kunnen krijgen.

Bij noodweer krijgen de noodcentra 112 op zeer korte termijn een groot aantal oproepen te verwerken betreffende incidenten die door de burger als dringend worden ervaren maar waarbij de onmiddellijke tussenkomst van de brandweer niet strikt vereist is (in die zin dat ze niet levensreddend zou zijn) en gegeven de omstandigheden (noodweer) bovendien niet mogelijk.

Het gevolg is echter dat de oproepen n.a.v. dewelke echt dringende noodhulp vereist is, vaak te lang in wacht moeten staan op de lijnen 112 en 100. 

 

Om dit probleem op te lossen wordt een apart nummer ingevoerd: 1722. Op dit nummer zullen –voorlopig enkel ten tijde van hevig(e) wind/regen/stormtij/onweer – de oproepen voor niet-dringende brandweerhulp worden afgehandeld zodat de noodnummers 112 en 100 voorbehouden kunnen blijven voor de echte noodgevallen.

Lees meer →

Politie Grimbergen geeft u de mogelijkheid om uw gegevens te laten registreren zodat de politie op de hoogte is van uw afwezigheid. Dit kan zijn naar aanleiding van een welverdiende vakantie of een andere gebeurtenis waardoor u genoodzaakt bent uw woning voor langere tijd onbewoond te laten (bijvoorbeeld: opname in ziekenhuis, zakenreis, ...).

Belangrijk is dat u uw aanvraag tijdig indient (±10 dagen voor vertrekdatum)

Lees meer →

Door het adviseren en sensibiliseren van onze inwoners probeert onze preventiedienst het aantal woninginbraken te verminderen en de veiligheid te verhogen. 
 • Steekt het cilinderslot meer dan 2 mm uit ?
 • Zijn er  degelijke bijzetsloten voorzien ?
 • Heb je altijd zicht op wie er voor je deur staat als er wordt aangebeld ?  
 • Kan een onbekende je deur plots openduwen ?
 • Heb je slotvaste raampompen  of zijn er degelijke bijzetsloten ?
 • Heb je slechte gewoonten ? Zijn alle deuren en ramen gesloten , ook bij kortstondige afwezigheid ?
 • Hou je de ramen op de verdiepingen gesloten ?
 • Antwoorden op deze vragen kunnen een aanwijzing zijn dat uw woning gebrekkig beveiligd is tegen woninginbraak.
 • Op verzoek van de bewoner kan door de diefstalpreventieadviseur een  individueel preventieadvies gegeven  worden.Er wordt gewezen op de zwakke punten van uw woning en gebreken  in de beveiliging. 

  Sedert dit jaar doet onze politiezone beroep op 2 vrijwilligers die zullen instaan voor het geven van advies inzake diefstalpreventie.
  Inwoners van de gemeente kunnen gratis beroep doen op hun diensten.  Ze komen ter plaatse en geven advies over de beveiliging van je woning.
  Aanvragen kan je richten naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Slachtoffers van diefstal krijgen van onze inspecteurs het aanbod om beroep te doen op deze diefstalpreventie-adviseurs.

  dsc 0088   dsc 0087
   Tony Van Gorp Guy Demaeght 

   

  In onze rubriek " FOLDERS " kan u eveneens enkele nuttige folders raadplegen waarin verschillende tips worden aangeboden om de kans op woninginbraak aanzienlijk te verminderen.