Het gemeentebestuur van Grimbergen ontving van een aantal inwoners vragen en opmerkingen over brieven in verband met groepsaankopen voor elektriciteit en isolatie. In die brieven wordt de indruk gewekt dat het gaat om een overheidsinitiatief, maar dat is niet het geval.

 

Grimbergen – Onder de noemer Vlaanderen Isoleert stuurt een commercieel bedrijf (uit Nederland) brieven naar inwoners uit Grimbergen. In hun schrijven wekken ze de indruk te werken met de Vlaamse overheid. Ze verwijzen ook naar de website vlaanderenisoleert.be. Die website lijkt op communicatie vanuit de Vlaamse overheid, maar is een initiatief van commerciële isolatiebedrijven.

Een andere firma, Wikipower, stuurt gelijkaardige brieven over een groepsaankoop voor elektriciteit. In die brief wekken zij de indruk dat zij samenwerken met het gemeentebestuur van Grimbergen, wat niet klopt.

Lees meer →

 

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's.  Via dit kanaal wordt je als burger bevraagd over jouw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.  Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. 

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van de gemeente Grimbergen. De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen de enquête vanaf half maart in de bus krijgen. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen. Jouw medewerking is dus van groot belang. Indien je geselecteerd bent kan je eenvoudig online via internet of via een vragenlijst op papier deelnemen. Jouw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

 

Politie Grimbergen geeft u de mogelijkheid om uw gegevens te laten registreren zodat de politie op de hoogte is van uw afwezigheid. Dit kan zijn naar aanleiding van een welverdiende vakantie of een andere gebeurtenis waardoor u genoodzaakt bent uw woning voor langere tijd onbewoond te laten (bijvoorbeeld: opname in ziekenhuis, zakenreis, ...).

Belangrijk is dat u uw aanvraag tijdig indient (±10 dagen voor vertrekdatum)

Lees meer →

Door het adviseren en sensibiliseren van onze inwoners probeert onze preventiedienst het aantal woninginbraken te verminderen en de veiligheid te verhogen. 
 • Steekt het cilinderslot meer dan 2 mm uit ?
 • Zijn er  degelijke bijzetsloten voorzien ?
 • Heb je altijd zicht op wie er voor je deur staat als er wordt aangebeld ?  
 • Kan een onbekende je deur plots openduwen ?
 • Heb je slotvaste raampompen  of zijn er degelijke bijzetsloten ?
 • Heb je slechte gewoonten ? Zijn alle deuren en ramen gesloten , ook bij kortstondige afwezigheid ?
 • Hou je de ramen op de verdiepingen gesloten ?
 • Antwoorden op deze vragen kunnen een aanwijzing zijn dat uw woning gebrekkig beveiligd is tegen woninginbraak.
 • Op verzoek van de bewoner kan door de diefstalpreventieadviseur een  individueel preventieadvies gegeven  worden.Er wordt gewezen op de zwakke punten van uw woning en gebreken  in de beveiliging. 

  Sedert dit jaar doet onze politiezone beroep op 2 vrijwilligers die zullen instaan voor het geven van advies inzake diefstalpreventie.
  Inwoners van de gemeente kunnen gratis beroep doen op hun diensten.  Ze komen ter plaatse en geven advies over de beveiliging van je woning.
  Aanvragen kan je richten naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Slachtoffers van diefstal krijgen van onze inspecteurs het aanbod om beroep te doen op deze diefstalpreventie-adviseurs.

  dsc 0088   dsc 0087
   Tony Van Gorp Guy Demaeght 

   

  In onze rubriek " FOLDERS " kan u eveneens enkele nuttige folders raadplegen waarin verschillende tips worden aangeboden om de kans op woninginbraak aanzienlijk te verminderen.