De federale regering besliste om de afhandelingsprocedure van bepaalde verkeersinbreuken (onmiddellijke inningen) via Bpost te laten verlopen en niet meer via de politie. Hierdoor kunnen wij als lokale politie niet meer tussenkomen in uw dossier en heeft het geen zin om ons hieromtrent te contacteren. Wanneer u als verkeersovertreder wenst te reageren op een proces-verbaal kan dit ofwel via de website ofwel telefonisch:


Via de website: Indien u de overtreding erkent, kan deze betaald worden via een overschrijving of rechtstreeks op de website www.verkeersboeten.be. (www.amendesroutières.be) Indien de eigenaar niet de overtreder is (u heeft bijvoorbeeld uw voertuig uitgeleend aan iemand anders), kan u via de website reageren en/of een document uitprinten om de identiteit van de overtreder te melden (dit kan maximaal twee maal). Indien u niet akkoord gaat met de vaststellingen in het PV, kan u (maximaal 1 maal) via de website de feiten betwisten. Bezwaar kan ook via een document, enkel te verkrijgen op de site, kenbaar gemaakt worden. Dit kan u dan eventueel uitprinten en per post opsturen naar het adres Verkeersboetes - Postbus 30046 - 1000 BRUSSEL.


Telefonisch: Men kan u ook verderhelpen op het 4-talig Call-center van bpost op telefoonnumer 02/ 278 55 60.

Opgelet: Bij niet-betaling van de boete zal het verschuldigde bedrag met elke aanmaning stelselmatig verhoogd worden.

Natuurlijk hopen wij dat u als veilige chauffeur hiermee niet geconfronteerd zal worden!

 

xverkeersinbreuken jpg pagespeed ic kepefgk fh

Het gemeentebestuur van Grimbergen ontving van een aantal inwoners vragen en opmerkingen over brieven in verband met groepsaankopen voor elektriciteit en isolatie. In die brieven wordt de indruk gewekt dat het gaat om een overheidsinitiatief, maar dat is niet het geval.

 

Grimbergen – Onder de noemer Vlaanderen Isoleert stuurt een commercieel bedrijf (uit Nederland) brieven naar inwoners uit Grimbergen. In hun schrijven wekken ze de indruk te werken met de Vlaamse overheid. Ze verwijzen ook naar de website vlaanderenisoleert.be. Die website lijkt op communicatie vanuit de Vlaamse overheid, maar is een initiatief van commerciële isolatiebedrijven.

Een andere firma, Wikipower, stuurt gelijkaardige brieven over een groepsaankoop voor elektriciteit. In die brief wekken zij de indruk dat zij samenwerken met het gemeentebestuur van Grimbergen, wat niet klopt.

Lees meer →

Politie Grimbergen geeft u de mogelijkheid om uw gegevens te laten registreren zodat de politie op de hoogte is van uw afwezigheid. Dit kan zijn naar aanleiding van een welverdiende vakantie of een andere gebeurtenis waardoor u genoodzaakt bent uw woning voor langere tijd onbewoond te laten (bijvoorbeeld: opname in ziekenhuis, zakenreis, ...).

Belangrijk is dat u uw aanvraag tijdig indient (±10 dagen voor vertrekdatum)

Lees meer →

Door het adviseren en sensibiliseren van onze inwoners probeert onze preventiedienst het aantal woninginbraken te verminderen en de veiligheid te verhogen. 
 • Steekt het cilinderslot meer dan 2 mm uit ?
 • Zijn er  degelijke bijzetsloten voorzien ?
 • Heb je altijd zicht op wie er voor je deur staat als er wordt aangebeld ?  
 • Kan een onbekende je deur plots openduwen ?
 • Heb je slotvaste raampompen  of zijn er degelijke bijzetsloten ?
 • Heb je slechte gewoonten ? Zijn alle deuren en ramen gesloten , ook bij kortstondige afwezigheid ?
 • Hou je de ramen op de verdiepingen gesloten ?
 • Antwoorden op deze vragen kunnen een aanwijzing zijn dat uw woning gebrekkig beveiligd is tegen woninginbraak.
 • Op verzoek van de bewoner kan door de diefstalpreventieadviseur een  individueel preventieadvies gegeven  worden.Er wordt gewezen op de zwakke punten van uw woning en gebreken  in de beveiliging. 

  Sedert dit jaar doet onze politiezone beroep op 2 vrijwilligers die zullen instaan voor het geven van advies inzake diefstalpreventie.
  Inwoners van de gemeente kunnen gratis beroep doen op hun diensten.  Ze komen ter plaatse en geven advies over de beveiliging van je woning.
  Aanvragen kan je richten naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Slachtoffers van diefstal krijgen van onze inspecteurs het aanbod om beroep te doen op deze diefstalpreventie-adviseurs.

  dsc 0088   dsc 0087
   Tony Van Gorp Guy Demaeght 

   

  In onze rubriek " FOLDERS " kan u eveneens enkele nuttige folders raadplegen waarin verschillende tips worden aangeboden om de kans op woninginbraak aanzienlijk te verminderen.