De taken van de steundienst zijn onder te verdelen in drie deelgebieden; De Personeelsdienst Het secretariaat Logistiek

De dienst logistiek staat in voor het beheer van de middelen en infrastructuur in de politiezone.

Takenpakket  

- De middelen en rapportage inzake de besteding;  

- Kantoorbenodigdheden

- Opvolging van bestellingen

- Onderhoud,herstelling en renovatie bestaande infrastructuur en meubilair  

- Onderhoud van het gebouw   

- Opvolging van het voertuigenpark zodat het permanent bedrijfsklaar is. Verzorgt, in samenspraak met de betrokken diensten, de technische uitrusting van de voertuigen               

- Opvolging uitrusting en kledij; organiseert de verdeling van de kledij en de individuele uitrusting   

- De snelheidsinformatieborden (U rijdt te snel)

De personeelsdienst staat in voor het beheer van de personeelsmateries.

 Takenpakket

- Beheer van het dienstschrijfboek, verlofregeling en  ziekteverloven;

- Beheer van de personeelsgegevens en persoonlijke dossiers;

- Opvolging van de dossiers arbeidsongevallen;

- Beheer van het opleidingsplan;

Het secretariaat staat in voor de administratieve afhandeling van dossiers.

 Takenpakket

 - Briefwisseling;

- Het opvolgen van wijzigingen in de wetgeving, reglementering en dienstnota's eigen aan de dienst

- Voorbereiding en opmaak van beleidsbeslissingen

- Contacten met externe partners en leveranciers

 - Opmaak bestellingen en administratieve opvolging van betalingen;

Bezetting De steundienst wordt bezet door 8 Calog-personeelsleden bestaande uit 5 administratieve krachten en een onderhoudsploeg  van drie personen.