Kapelle op den Bos

Maandag open van 15h30 tot 19h30

Donderdag open van 9h00 tot 12h00

 

Meise

Dinsdag open van 14h00 tot 20h00

Donderdag open van 13h00 tot 16h00

Sinds 1 januari 2015 is de heer Edward De Wit, burgemeester van Kapelle-op-den-Bos, voorzitter van het politiecollege en de politieraad.

   
collage KLMlogo politie

 

Beste bezoeker,

Met deze website trachten wij als lokale politie van en voor Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise u een betere kijk te geven op de mensen en middelen, de organisatie en de werking van het nieuwe korps.

Dit past in onze wens om een duidelijk en transparant (veiligheids)beleid te voeren en een open communicatie aan te gaan met onze belangrijkste doelgroep: de inwoners en bezoekers van Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise.

Uw lokale politie staat voor een gemeenschapsgerichte politiezorg.

Wij willen meewerken aan het veiliger maken en leefbaar houden van onze drie gemeenten.

Een politiedienst is niet de exclusieve leverancier van “veiligheid”, net zo min het verantwoordelijk zou zijn voor “onveiligheid”.

Het is door de intensieve samenwerking van verschillende partners, waar ook u toe behoort, dat het mogelijk is om het allemaal veilig en aangenaam te houden.

Uw lokale politie werkt daar iedere dag aan. De nieuwe organisatie in wijkteams past daarin. Het nieuwe centraal politiehuis aan de Reigerstraat in Londerzeel en de beide nieuw ingerichte politieposten in Kapelle-op-den-Bos en in Meise passen eveneens in het aanbieden van een klantvriendelijke dienstverlening.

Onze belangrijkste partner in de bestrijding van overlast, onveiligheid en criminaliteit bent u.

Samen met al m’n medewerkers durf ik daarom rekenen op uw burgerzin en meldingsbereidheid.

Samen kunnen we de leefbaarheid in Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise verbeteren.

Ik nodig u dan ook uit om mee te bouwen aan de realisatie van onze kenspreuk:

Samen zorgen voor veiligheid

Tenslotte hoop ik dat u op onze website alle nuttige informatie en links vindt die u zocht. Suggesties en bemerkingen zijn altijd welkom.


Alain Meerts
Hoofdcommissaris van politie
Korpschef