Wijkwerking

Van 'champetter' tot wijk-veiligheidsketen

Vele mensen herinneren zich nog het nostalgisch beeld van de 'champetter', iedereen kende hem en men zag hem regelmatig. In de huidige complexe samenleving zou de inefficiëntie van deze figuur echter vlug blijken. Toch blijven vele wijkbewoners met het gevoel zitten dat de dienstverlening in de tijd van de veldwachter naar de burger toe veel beter was.
Buiten het feit dat de goede oude tijd niet meer te vergelijken valt met onze complexe, mondiale samenleving, is er de vaststelling dat de vervanger van de 'goede oude veldwachter', met name onze 'wijkinspecteur', als individu niet langer alleen moet instaan voor de dienstverlening in zijn wijk. Hij werkt, om het met een moderne term te zeggen, 'ketengericht'.
Het takenpakket van de wijkwerker is veel uitgebreider dan dit van zijn voorganger, de veldwachter.
De wijkinspecteur werkt binnen een politiezone, en niet als enige politieman binnen zijn werkveld (zoals de veldwachter). In onze politiezone AMOW werken volgende diensten samen : wijkwerking, verkeer, interventie, milieu, onthaal en recherche. Daarnaast zijn er ook een heel aantal externe partners.

In de gemeente Asse werd door de gemeente gekozen voor een stevig veiligheidsnetwerk :
Onder de koepel van het 'Centrum voor Integrale Veiligheid' zorgt de wijkinspecteur samen met alle onderstaande partners voor de politionele dienstverlening. Als een team zorgen ze voor de aanspreekbaarheid, zichtbaarheid en contacteerbaarheid van 'de wijkinspecteurs'.

Meer info?

www.amow.be

of via dienst integrale veiligheid,

elke.willemse@asse.vera.be of T 02 466 18 03

Kijk ook naar de wijkgerelateerde taken: