Probleembox

Probleemboxen Asse

Sinds enige tijd vindt u in het straatbeeld van onze gemeente verscheidene witte brievenbussen met de tekst 'Probleem' erop.

Naar aanleiding van het gezamenlijk project van het gemeentebestuur en de lokale politie werden op 10 drukbezochte plaatsen in Asse deze bussen opgehangen als een aanvullende vorm van dienstverlening naar de burger toe. Er zijn immers reeds heel wat communicatiekanalen ter beschikking waarlangs u de gemeente en de politie kan bereiken. Denk maar aan de meldingsformulieren in de As(se)tablieft, aan de website waarop een aantal elektronische formulieren staan om contact te leggen met de verschillende diensten, telefonisch of via fax kan u uw vragen stellen en tijdens de openingstijden bent u van harte welkom aan de loketten. De pro?bleemboxen vormen een aanvulling en vervangen geenszins de bestaande systemen.

Met de pro?bleembox werd gezocht naar een laagdrempelige oplossing om de meldingsbereidheid van de burgers te verhogen. Integrale veiligheid vormt immers één van de speerpunten van het beleidsprogramma en het gemeentebestuur. Het bestuur en de politie werken nauw samen om de objectieve en subjectieve veiligheid van onze leefomgeving te waarborgen, maar ook de inwoners zelf spelen een belangrijke rol in dit proces. Met dit project hoopt het bestuur de burgerparticipatie te bevorderen en tot een versterking van de zelfredzaamheid van de inwoners te komen.

Concreet betekent dit dat iedere inwoner, met de focus op de minder mobiele burgers of zij die bijvoorbeeld niet over internet beschikken, het bestuur en de politie via de pro?bleemboxen in kennis kan stellen van kleine problemen of ongemakken in het straatbeeld, of een opmerking of een suggestie kan geven ter verbetering van een probleemsituatie. De bussen worden dagelijks gelicht door de stadswachten of door mensen van de wijkwerking van de politie. Vervolgens worden de meldingen aan de bevoegde dienst of partner bezorgd voor verdere opvolging. Dit moet leiden tot een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de probleemsituaties en een verbetering van de contacten tussen de verschillende diensten en de buurtbewoners. Op deze wijze hopen zowel het gemeentebestuur als de politie de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.

De Probleembox in een nieuw kleedje!

Eind vorig jaar werd het nieuwe logo van ons gemeentebestuur voorgesteld. Intussen werd ook dit nieuwe logo aangebracht op onze Pro?bleemboxen.

De Pro?bleemboxen zijn een gezamenlijk project van de dienst Integrale Veiligheid en de lokale politie, waarbij iedere inwoner het bestuur en de politie in kennis kan stellen van kleine problemen of ongemakken in het straatbeeld, of een opmerking of suggestie kan geven ter verbetering van een probleemsituatie. De bussen worden regelmatig gelicht door de gemeenschapswachten.

Recent werd er ook een nieuwe brievenbus bijgeplaatst, namelijk ter hoogte van het kerkplein en de parochiezaal in Asbeek.

De pro?bleemboxen kan u vinden op volgende locaties:

 • Ter hoogte van de gebouwen van Haviland , Brusselsesteenweg, Zellik;
 • Kiosk in het centrum van Zellik;
 • Aan de ingang van het OCMW-gebouw te Zellik;
 • Ter hoogte van het Breughelpark, Kerklaan te Zellik;
 • Kerkmuur De Bondtstraat te Zellik;
 • Aan de ingang van CC Den Horinck te Zellik;
 • Aan de ingang van de kerk te Walfergem;
 • Aan de ingang van de kerk in Asse-Terheide;
 • Ter hoogte van de bushalte aan zaal 't Kloosterhof in het centrum van Mollem.
 • Ter hoogte van de kerk van Relegem
 • Ter hoogte van de kerk van Kobbegem
 • Aan de parochiezaal op het kerkplein te Krokegem
 • Ter hoogte van het kerkplein in Asbeek

Meer info?

Dienst Integrale Veiligheid
elke.willemse@asse.vera.be
elke.willemse@asse.vera.be
t 02 466 18 03,
www.asse.be/integraleveiligheid
www.facebook.com/integraleveiligheidasse